onsdag 11. august 2010

«Monster-mastene» - trekker seg likevel?

I min forrige blogg om Hardanger-mastene var jeg ganske sikker på at Stoltenberg ikke kom til å trekke seg. Men gårsdagens begivenheter kan tyde på at det skjer likevel. Stoltenberg gjorde en både riktig og nødvendig snuoperasjon i går.

For som mange har påpekt, motstanden ble større og mer samla enn Stoltenberg, Riis-Johansen og regjeringa hadde regna med. Og også jeg. Ingen i Bergen, som skulle tilgodesees med den strømmen de nye ledningene skulle frakte, støtta regjeringa. Faktisk gikk hele Bergen fra topp til bånn, mot Hardanger-mastene. Det utviklet seg en klassisk norsk sentrum-periferi-konflikt, som ikke minst fikk olje på bålet av forskningsleder Iver B. Neumann og Statistisk sentralbyrå. Når denne konflikten slår inn, må den politiske eliten i Norge motvillig strekke våpen, som når den sovende bjørnen våkner som i EU-avstemninger, og nå i denne saka. Det var bare den gamle konservative Ap-kjempen Gunnar Berge som støttet regjeringa. I dag kom Klassekampen med en brei presentasjon av tilhengere av mastene, på forsida og flere sider i avisa, på overtid. Klassekampen har kanskje brutt med mye av sitt politiske utgangspunkt, men den tradisjonelle kraftsosialistiske tradisjonen, representert innad i AKP særlig gjennom det såkalte «faglig-høyre», lever tydeligvis i beste velgående. Lenin skal ha sagt at sosialisme er elektrifisering og sovjeter, så hvertfall noe av Lenin har fortsatt oppslutning i Klassekampen…

Blir det nå sjøkabler i to tredeler av strekket? Tradisjonelt vil makthavere i et ikke-totalitært samfunn først dempe en motstand med ørsmå konsesjoner, så splitte og demoralisere motstanderne for til slutt triumferende konstatere at de har oppløst en motstand — og så fortsette som før. Men er det mulig slik denne saka har utviklet seg? Jeg kan ikke forstå at det ikke skulle kunne bli en eneste meter med sjøkabel etter det som har skjedd. Men Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse tviler på det.

Har det vært en kopling om at det skulle bygges master i Hardanger mot at det ikke blir noe oljeleting i Lofoten? På tavla mi på Facebook har noen reist det spørsmålet. Journalister har også spurt Halvorsen om det, og hun har skarpt avvist det. Jeg veit jo ikke noe om dette, men jeg må innrømme at jeg vondt for å tro at det er en slik kopling. Men i politikk kan en ikke utelukke noe som helst…

Hvordan går det med regjeringa? Det var for meg et lyspunkt at Kristin Halvorsen gikk ut og sa at det var Senterpartiet som var hoveddrivkrafta bak mastene og linja. Det tviler jeg ikke på. Men regjeringssituasjonen blir et annet tema enn mastene, så mer om det en annen gang.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.