torsdag 12. august 2010

Naivt (av Drammens Tidende)

Dagen etter mitt innlegg om kameraderi i Drammen kommune, hadde Drammens Tidende en lederartikkel der samfunnsredaktøren støttet kommunens håndtering av anbudsreglene, og skrøt av Pettersen og sa at erfaringene med han var gode og at både kommuneledelsen og de ansatte var svært fornøyd med vedkommende konsulent da han tidligere hadde løst organisasjonsproblemer på en effektiv måte. Jeg fikk dagen etter dette motinnlegget på trykk:

På lederplass i dag forsvarer samfunnsredaktør Myklebust både kommunens valg av det dyreste anbudet og kommunens tro på at et fire måneders oppdrag av en ekstern konsulent skal løse påstått alvorlige organisasjons- og personalproblemer i en kommunal etat.

I flere år har kommunen, og DT, skrytt av kommunens «glitrende» rådmannssjikt og deres tilsynelatende eminente ledelse av kommunens 4200 tilsatte i sin utføring av kommunens oppgaver. Men så står det ikke så bra til nedover likevel, i flere etater, viser det seg. Og så skal vanskene løses på 4 måneder i en etat? Både sunn fornuft, og min egen erfaring med organisasjons- og personalarbeid fra ulike organisasjoner gjennom flere tiår, tilsier at slik løses ikke problemene. Min erfaring er at de omflakkende organisasjonskonsulentene gjør lite positivt for bestående organisasjoner, utenom å hente ut masse penger og legge til rette for at de eller deres kolleger må komme tilbake flere ganger. For når de har reist etter å ha «kastet lys» på et problem, blir det ofte fort «mørkt» igjen.

Når ledelsen i Drammen kommune, både den politiske og rådmannsledelsen, ikke klarer å få det ut av de 4200 tilsatte som de har som arbeidsoppgave og høy lønn for, ja så må de sette seg ned og ta problemene på alvor i samarbeid med de ansatte og deres representanter, og ikke trekke seg tilbake og overlate jobben til «organisasjonskonsulentene» som har en tendens til å skape nye problemer.

Det er trist at Drammens Tidende ikke skjønner formålet med anbudsreglene, og forsvarer brudd på dem. Men så er også påstanden om den «kritiske pressen» et av de siste århundrenes største myter. Drammens Tidende er vel også mer avhengig av et godt forhold til kommuneledelsen enn ordfører og rådmenn er av avisa?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.