onsdag 25. august 2010

Nytt løfte fra Egon Olsen?


Vedtatte sykkelplaner fullføres ikke. Det er en komplisert beslutningsprosess, men hovedproblemet er mangel på politisk vilje til å prioritere sykkelanlegg på bekostning av særlig privatbilbruken. Og det vil samferdselsbyråden fra Fremskrittspartiet? Lykke til, men samme dag prioriterer byrådet i Oslo å legge til rette for mer bilkjøring inn til Oslo vestfra. Når flere skal sykle?

Her er et redaksjonelt innslag med blant annet et intervju med meg, og deretter et intervju med forsker Tanja Loftsgarden i Transportøkonomisk institutt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.