lørdag 12. desember 2009

København: Sammen for å gjøre minst mulig! «Sjøl skal vi fortsette som før!»


FN-konferansen om klima i København er egentlig en merkelig konferanse. Den er innkalt fordi arrangøren har fastslått at klimagassutslippene truer hele jordklodens miljø, og at disse miljøendringene vil føre til store omfattende problemer for et atskillig antall milliarder mennesker, økonomisk og sosialt. Deltakerlanda flest på konferansen sier de aksepterer dette utgangspunktet.

Men alt arbeid på konferansen dreier seg om at alle deltakerne sjøl skal gjøre minst mulig for å hindre klimagassutslipp. Og i den grad en skal bli enige om reduksjon av klimagassutslipp, er det andre som skal redusere. «Sjøl skal vi fortsette som før!» Som i Norge, med fortsatt tilrettelegging for økt biltrafikk, økt reising og kollektive transportmidler som et sosialt tiltak, ikke for å løse transportproblemer (med et lite unntak for Oslo-regionen).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.