lørdag 19. desember 2009

København-fiaskoen: Hvor uventa, og hvor ille for lokal handling?

Jeg ser at mange, nasjonalt fra statsminister, miljøvernminister og miljøorganisasjonene er svært skuffa over den manglende forpliktende avtalen etter konferansen i København. Kanskje bør jeg være enig i denne konklusjonen, og kanskje er jeg det.

Men:

Kan det egentlig være uventa? Kyoto-avtalen har jo tross alt vært en nullitet, totalt verdiløs om aldri så juridisk bindende. For klimagassutslippene har økt etter at denne avtalen blei inngått. Formålet var vel egentlig bare å sikre de rike landa muligheten til fortsatt å kunne slippe ut klimagasser og ellers bare fortsette som før.

Uventa kan det ikke være. Det er for det første ikke noe folkekrav å legge om til en mer miljøvennlig politikk, verken i Norge, i Europa, i USA eller ellers i verden. Demonstrantene i København representerer ikke noen sterk opinion. De politiske lederne styrer bl. a. på oljeindustriens og bilnæringas premisser. Står politikere og statslederne opp mot slike mektige næringer, sørger mediene for at de er ferdige som politikere. Det er ok at politikerne snakker pent om økt sykkelbruk, om tog og mer kollektivbruk, men bare så lenge de fortsetter med å legge til rette for økt bilbruk og ikke gjør sine ord om til handling.

Det finnes ikke ett saklig eller trafikkfaglig basert argument, eller erfaring fra noen steder i verden, for at det skal bli redusert klimagassutslipp og mindre biltrafikk ved å utvide tiltak som E-18 fra Asker til Oslo. Men det er et samstemmig ønske fra alle ansvarlige politikere, inkludert SV i Oslo og Akershus, om at økt bilkjøring til Oslo for landets rikeste menn er et avgjørende og udiskutabelt tiltak. Og det ville selvfølgelig også ha blitt gjennomført om statslederne i København hadde blitt enig om en forpliktende avtale om reduserte klimagassutslipp i Oslo.

Så hva er forskjellen? Ingen politikere i Norge; statsminister, miljøvernminister eller opposisjonspolitikere, har så mye som antyda muligheten for tiltak som vi veit hadde redusere den svært så miljøskadelige og økende bilbruken.

Så: Hva er tapt med manglende København-avtale?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.