fredag 4. desember 2009

Politikkendring — ikke teknisk løsning

Trykt innlegg i Klassekampen 3. desember 2009:

Olav Andreas Opdal i Miljøstiftelsen ZERO har en kronikk i Klassekampen 27.11.2009 der han inkluderer meg i en debatt om avgift på biodiesel som han hevder «har vært preget av feilaktige påstander.»

Opdal kommer med en rekke tekniske vurderinger i fire punkter som han mener forsvarer miljøvennligheten til produksjonen av biodrivstoff. Hans argumentasjon treffer i liten grad mine synspunkter på debatten. Jeg skreiv til og med «Gjerne ikke full avgift som foreslått.»

Men jeg reagerte, og reagerer, på den politisk breie fronten for avgiftsfritak. Den er åpenbart falsk, i det mange av de ivrigste motstanderne av avgiften er de viktigste tilhengerne av økt klimagassutslipp med sin voldsomme kamp for økt tilrettelegging av biltrafikk, blant annet med tilrettelegging for økt bilkjøring vestfra til Oslo for landets mest velstående menn. (Deler av Oslopakke 3.)

Opdal skriver: «Det finnes for øyeblikket ingen alternativ til biodrivstoff for å bremse veksten av fossilt brennstoff». Det er her han og jeg skiller lag. Mitt alternativ er rett og slett mindre bilkjøring, ikke minst på grunn av de mange følgeskadene av bilkjøring — miljømessig, økonomisk og sosialt. Også fordi de som kjører mest bil er de rikeste, og de som bor tett ved Oslo med de beste kollektivtilbudene.

Kanskje er det ikke er mulig å finansiere de mange frittstående (?) nye miljøorganisasjonene som ZERO med en slik politikk. Men mindre bilkjøring, og reising i det hele, er åpenbart både bærekraftig, miljøvennlig og mulig. Og dermed fornuftig og rasjonelt.

Kampen for fritaket av avgift for biodiesel ble kampen der en liten enkeltsak ga noen en sjanse til å sørge for at miljøperspektivet på samferdselspolitikken ble holdt helt borte. Tilhengerne av økt biltrafikk og økte klimautslipp fikk styrke seg politisk. Miljøorganisasjonene og stortingspolitikerne fra SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet må ta hovedansvaret for denne svekkinga av kampen for en mer miljøvennlig samferdselspolitikk.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.