søndag 20. desember 2009

Jubel for nok et sykkelhinder og hindring av billøses reisemuligheter — og 60 % bilvekst!


På Dagsrevyen i går så jeg en overstrømmende lykkelig vegdirektør Terje Moe Gustavsen åpne den 5779 meter lange «Atlanterhavstunnelen» på Nordmøre mellom Averøy og Kristiansund. Av mange kalt en «milepæl» i norsk samferdselshistorie.

Bortsett fra en tunnell i Lofoten, betyr såkalt fergefri forbindelse at sykkelmulighetene forbys. Bildet viser at en ikke gadd legge til rette for sykkel.

I tillegg er det for finansieringa av denne tunnelen forutsatt hele 60 % trafikkvekst i biltrafikken mellom Averøy og Kristiansund! Kanskje lokalpolitikerne på Nordmøre var en av de sabotørene på København-konferansen som Erik Solheim omtalte?

Det omtales som en lettelse at en slipper å ta ferge som gikk sjelden og ikke om natta. Men det hadde selvfølgelig vært billigere, like greit og mye mer miljøvennlig om en hadde latt ikke bare en, men to ferger gå kontinuerlig – og med gratis servering- enn å bygge denne tunnelen.

Det er ikke bare på Nordmøre vegdirektøren fjerner sykkelmuligheter. I Oslo og andre byer er vegdirektørens, og rikspolitisjef Killengrens, underordna de viktigste aktørene som hindrer tilrettelegging for sykling, sammen med handlingslamma politikere. Sjøl når det er nok penger!

Og det er ikke bare sykkeltilbudet som blir fjerna. Det er alt lagt ut protestlister mot det dårlige busstilbudet gjennom tunnelen. Nok et eksempel på at tunneller betyr innskrenking av reisetilbudet for alle dem som ikke har eller ikke vil bruke bil.

Men nå blir det hvertfall enklere å få med seg flyttelasset fra Averøy og inn til Kristiansund og andre større byer? Og kanskje kan tunnellen bli en tumleplass for rastløs og fartshungrig ungdom?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.