torsdag 4. juni 2009

Nedskjæring og fondering — et angrep på alle


For å vinne en politisk kamp, er det viktig å få argumentasjonen inn i sitt spor. (Noen kaller dette en diskurs). Dette gjelder også kampen om pensjonene. Den viktigste politiske kampen for Jens Stoltenberg har vært å skjære ned pensjonene og få dem fondert.  Fondert vil si satt ut til spill på børsene. I forbindelse med oppgjøret i offentlig sektor er formålet også å få skåret ned disse pensjonene. Men for å avspore, og få debatten inn i sitt spor, har Stoltenberg sendt ut sitt politiske talerør i striden, Knut Røed på Frischsenteret. Hans avledningsforsøk har vært å peke på at mange med lav lønn får for dårlig pensjon med det nåværende systemet. Og journalistene flest har akseptert dette som hovedsporet å dekke striden etter nå. Dermed blir de et talerør for dem som vil skjære ned pensjonene for alle.

For: Det er åpenbart at noen burde hatt bedre pensjon. Men dermed er det ikke riktig å skjære ned pensjonen for alle, som er den politikken Dagsrevyen lar seg bruke til å argumentere for nå. Dagsrevyen og de fleste journalistene (finnes det unntak?), gjør et underordnet poeng til hovedpoenget, og som uansett ikke vil løses med at alle får sine pensjoner skåret ned. Jo flere som har god pensjon, jo bedre er det. Da kan de andre vise til disse ordningene og strekke seg etter dem.

Det skjønner nok Stoltenberg, Røed, Dagsrevyen og de andre også. Men de lar seg bruke. 

Kanskje blir det en omkamp. Ja, selvfølgelig. Stoltenberg kommer ikke til å gi seg på dette — ikke «på harde møkka»!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.