fredag 5. juni 2009

Politisk gjenganger — hvor skal uførepensjonistene jobbe?


Det er en typisk gjenganger å snakke om de for høye ytelsene til trygd i Norge, og ellers andre sosiale ordninger. I moderne tid var vel den første og viktigste trygdehetser LO-mannen og seinere sosialminister Odd Højdahl. I tv-debatten før et viktig valg på 1970-tallet sendte Ap ikke sin sosialminister for å diskutere trygd, men en annen. Fornuftig nok. Højdahl gikk seinere over til en eksklusiv internasjonal høyre-tenke-tank.

Dagens siste forskningspåstand fra forsker Brink i SSB, er et ledd i denne politisk tilbakevendende kampanja. Jeg kan ikke forstå at den stemmer, bare ut fra det spørsmålet, hvor skal disse uførepensjonistene jobbe? Det er jo egentlig for mange arbeidstakere i de fleste næringsgreinene i Norge. Vi har jo eksportert svært mange jobber der det kreves liten eller ingen kvalifikasjon, til land som Kina. Det har gitt Norge et høyt produktivitetsnivå.  Uførepensjon er jo bare en følge av at arbeidstilbudet er for dårlig der folk bor og med den utdanninga de har, ofte kombinert med for høy alder.

Alternativet er selvfølgelig flytting, men kanskje mest naturlig: Jobbe til svært lav lønn. Sånn som i USA der lønningene er på 20 kr timen. Topp for eiere av bensinstasjoner, kiosker osv. Der det er fordelaktige å jobbe — framfor å tigge. Litt hvertfall.

Det er samfunnsøkonomisk og politisk gunstig at folk kan opprettholde kjøpekrafta si og lokalsamfunnene gjennom uførepensjonen. Også for bensinstasjonene og kioskene! I krisetider som nå ser vi den politiske fordelen av velferdsstatens ordninger. For kanskje fører ikke dårlige økopnomiske forhold til revolusjon, slik at den rikeste samfunnsgruppa derfor kan sikre seg enda mer av samfunnets overskudd til sine finansielle pyramidespill?

Dette må være feil forsking. Fortsatt legges det vel fram forsking som kan melde om «at det er for lett å skille seg». Dette er slik forsking.

1 kommentar:

  1. Helt enig, og godt og skarpt formulert. Denne rapporten behandler f. eks. ikke spørsmålet om underforbruk av ytelser. Ellers er ditt innlegg lenket inn under Aktuelt på roedt.no.

    SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.