mandag 6. august 2012

Norge er i krig — igjen!


Det har ikke vært tvil om at den norske regjeringa ikke liker regimet til Assad. I likhet med USA, Israel, Saudi-Arabia og Qatar. Som hele det «politiske Norge» inkludert de politiske journalistene. NRK-reporterne Sissel Wold og Jon Gelius er jo talerør for alt som kan støtte opprørerne (Wold) og de vestlige landenes internasjonale kamp mot Assad (Gelius).

Derimot har det vært stille om Norges aktive bidrag til arbeidet for å velte Assad. Saudi-Arabia sender våpen, USA sender kommunikasjonsutstyr og militære «eksperter». Og «Norge hjelper til med å legge grunnlaget for en ny regjering i Syria», sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i et intervju med Dagens Næringsliv 4. august 2012. Støre fortsetter: « - Ja, det kan vi være med på, og det er vi med på, blant annet gjennom kontakter med ulike deler av opposisjonen, fordi den ikke er samlet.» (Mine uthevinger). «- Vi har kontakter med flere deler av den syriske opposisjonen løpende og jevnlig, og vi oppfordrer til dette og forsøker å gi støtte på best mulig måte». På en måte er dette en oppfølging av hva Støre sa 17.07 til Dagens Næringsliv. Støre mente da at det er på høy tid at Sikkerhetsrådet blir enig om at manglende etterlevelse fra regimet skal få konsekvenser og at det vedtas sanksjoner mot regimet dersom ikke Annan-planen følges opp.

Norge er altså aktiv i borgerkrigen i Syria, for å motarbeide det regimet vi har diplomatiske forbindelser med. Det er litt uklart hva Norge bidrar med. Men vi er aktiv på den ene partens side i den voldelige og svært omfattende militære borgerkrigen.  

Major Steinar Skaar ved Luftkrigsskolen i Trondheim, skriver i en kronikk i Adressa 10.07.10 om Norge er i krig eller ikke i Afghanistan: «Det vil derfor være korrekt å si at folkeretten definerer som «krig» en konflikttilstand som overstiger beskrivelsen i Geneve-konvensjonen…Det er ingen tvil om at dette er situasjonen i Afghanistan. Norge deltar derfor i en konflikt som faller inn under folkerettens bestemmelser for væpnet konflikt,  og er således part i en krig». Dette gjaldt Afghanistan. Borgerkrigen i Syria er ikke mindre voldelig. Og om Norge ikke bidrar med våpen, er vi aktiv med for å støtte opprørere som med egne våpen — eller kanskje mest andre makters våpen — for å få til et regimeskifte. Dette er i praksis det samme som å være aktiv deltaker i krigen i Syria. 

Norges aktive engasjement i Syria er åpenbart i strid med  FN-pakten. I FN-paktens artikkel 2 punkt 4 heter det: «Alle medlemmer skal i sine internasjonale forhold avholde seg fra trussel om eller bruk av væpnet makt mot noen stats territoriale integritet eller politiske uavhengighet eller på noen annen måte som er i strid med de Forente Nasjoners mål.»(Min utheving). Sjøl om den norske regjeringa med SV ikke bruker direkte militær innsats eller våpen, etter det vi kjenner til, støtter Ap-SV-Sp-regjeringa opp om de som militært bekjemper en stats selvbestemmelse, en «stats territoriale integritet». Gjennom å slutte seg til EUs sanksjoner mot regimet, understreker regjeringa at den prøver å velte regjeringa i Syria og støtter de som militært prøver på det. Helt imot FN-paktens forutsetning om ikke-innblanding i andre lands styring.

Jeg har prøvd å se om andre aviser enn Dagens Næringsliv har omtalt Norges aktive støtte til opprørerne. Jeg har ikke klart å finne noe. Men er det omtalt, er det hvertfall ikke noe politisk tema i Norge. For meg varsler det om at det er nye politiske krigsskyer på himmelen, både nasjonalt og internasjonalt.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.