onsdag 22. august 2012

Overflatisk om faste

Varamedlem i Oslo bystyre for Miljøpartiet de Grønne, Shoaib Sultan, er en av dem som Klassekampen har valgt ut til fast spaltist. Mandag 20. august skreiv han om Ramadan, faste. Han la vekt på det om en har lært noe, framfor det å sulte. Jeg tok sjansen på å ta til motmæle, og fikk noe overraska dette innlegget på trykk i Klassekampen i dag:  


Om noen vil faste, anser jeg det som en privatsak. Men når noen skriver en naiv hyllest til rituell faste som Ramadan, som Shoaib Sultan gjør 20. august i Klassekampens spalte Fokus, tillater jeg meg å reagere. Fullt vitende om hvilken anklage jeg da utsetter meg for.

For det første innebærer rituell faste, at en ikke faster som privatperson. Fasten er et pålegg til alle voksne muslimer. Det er minst det sosiologene kaller sosial tvang (ikke voldelig). Slik sosial tvang bevares bare over tid med å sette inn sanksjoner, en form for straff, mot de som ikke følger de påbudte tradisjonene. Innafor enhver slik subkultur er det noen med makt til å sanksjonere. Sultan: Hvilke sanksjoner blir de som ikke vil faste, utsatt for?

Sultan hevder at fasten gjør det mulig å reflektere over seg sjøl. Enig, det er nyttig. Men hvordan oppsummeres sjølrefleksjonen? Er de reelle og konkrete, eller bare en floskel til støtte for fasten? Og: Kan vi ikke forbedre oss uten faste?

Når det gjelder helse, er det jo sånn at mange har et arbeid eller studium å utføre 8 timer om dagen. Da vil lavt blodsukker føre til svekka oppmerksomhet og problemer med å utføre normalt arbeid. I følge Helsedirektoratet er Ramadan faktisk en helsefare for mange muslimer, og leger er bedt om å fraråde mange å faste. Helsemyndighetene i Norge og andre utvikla land går ikke inn for faste for alle etter opplegget til muslimene. For lar nytten for helsa seg dokumentere? Er ikke Ramadan mer en helsefare enn et helsetiltak?

Jeg merker meg at muslimske organisasjoner reagerer på at olympiske leker legges samtidig med fasten, og vil flytte dem utenom fasten for at fastende idrettsutøvere skal få konkurrere på like vilkår. Disse muslimske tilhengerne av faste og jeg er derfor enige om at faste ikke er så sunt. Men altså ikke Sultan?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.