fredag 7. januar 2011

Klar dom, overraskende for eliten. Men fortsatt forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomo

Magnus Stangeland og Anders Talleraas blei dømt i rettssaka mot dem. Det er grunn til å berømme retten for den klare begrunnelsen og den utvetydige dommen, og at også den politiske eliten i Norge får smake sin egen medisin. Tusener går i fengsel for langt mindre beløp for såkalt trygdesvindel.

Dette er et knusende nederlag for de dømte og de mange prominente personene som vitnet i rettssaken, sier NRKs økonomikommentator Steinar Mediaas til nrk tekst-tv i dag. Men dommen er også et knusende nederlag både for Mediaas, TV2s Stein Kristiansen, blant andre. Dette var for dem et lite sannsynlig resultat. Deres argumentasjon antydet heller frifinnelse på grunn av «uklare regler» og at de to var «syndebukker», og derfor ikke ville bli dømt.

Egentlig er det oppsiktsvekkende at så mange politiske kommentatorer vurderte det som så lite sannsynlig med fellende dom, når en tok hensyn til at utvalget til Asbjørn Kjønstad, dr juris og trygderettsekspert, nedsatt av Stortingets presidentskap, kom til at fire personer hadde fått 5,7 mill for mye i pensjon fra Stortingets pensjonsordning. Økokrim henla i mars 2009 etterforskningen mot Høyres Tore Austad og de to tidligere statsministrene Kjell Magne Bondevik og Gro Harlem Brundtland. Se nrk. Brundtland opptrådte for øvrig ganske provoserende og dirigerende under rettssaken. Som om hun fortsatt kommanderte en pressekonferanse med ydmyke og underdanige journalister.

At flere er skyldige og burde dømmes, er ikke noe argument for at tiltalte skal frikjennes. Det er langt flere enn dem som får fartsbot som kjører over fartsgrensene. Det gir ikke grunnlag for frifinnelse for de som blir tatt.

To tøffe og grundige damer i retten, både aktor og dommer.

Dommen kan selvfølgelig ankes, og de kan teoretisk sett frifinnes i lagmannsretten. Redaktøren i Ukeavisen ledelse, Magne Lerø sa på twitter for ikke lenge sida at klare dommer tidligere er blitt omgjort i høyere instanser. Og kanskje går saka til Høyesterett?

For en del av oss som ikke har makt, finnes det ikke noe mer oppmuntrende enn at noen i makteliten får seg et nederlag. Kanskje nesten på nivå med deres nederlag i de to EU-avstemningene. Nå er det ikke noe mål å fengsle motstandere, ei heller å fryde seg over maktpersoners personlige nederlag, men jeg ser på dem og deres nederlag som representanter for eliten. Interessant er det å merke seg at Carl I. Hagen i sitt vitneprov i rettssaka sterkt kritiserte både Riksrevisjonen og Asbjørn Kjønstad for deres arbeid.

At så mange stortingsrepresentanter skulle tro at de kunne få så mye i pensjon fullt ut lovlig, og de to anklagete ikke vedgikk skyld på forhånd, men ville ta en rettssak, sier litt om holdninga til eliten i Norge: Det er stor og økende forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker i Norge, sjøl om dommen er et eksempel på at det er det ikke. Men denne dommen er bare et unntak.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.