torsdag 13. januar 2011

Åssen tenker egentlig Jens Stoltenberg? ?

Jeg hører ikke til dem som er for frie grenser og ubegrensa innvandring til Norge. Ei heller er jeg for å omgjøre asylinstituttet til en ordinær måte å innvandre på, når det egentlig er økonomisk innvandrer en er. Retten til familiegjenforening er også etter min mening strekt vel langt.

Men når det finnes 30 000 ulovlige innvandrere i Norge (
NRKs nettside 02.03.2010) , hvorfor gripes en med kjent adresse av 8 politifolk en sein kveld etter at hun har holdt foredrag? Jeg veit jo at Stoltenberg vil utvinne all den olja som finnes raskest mulig, at han mener at pensjonene er for høye og må skjæres ned, at krigen i Afghanistan er flott. Med mye mere. Men når han i sin nyttårstale framhever Nansens innsats, er det da nødvendig å bruke så mange ressurser på å gripe en såpass kjent person, nettopp på Nansenskolen i Nansen-året? Når disse politifolkene heller hadde trengtes til å oppklare mengder av simpelt tjuveri? Hvorfor velger han akkurat Ameli blant de 30 000 når han skal vise handlekraft for å kapre velgere fra Frp?

Jeg slutter meg til det som et av mine familiemedlemmer skreiv på Fjesboka:

«Best å sette inn 8 mann på å kneble henne, fengsle henne, sette henne rett inn på uttransport på Trandum og tilbake til Russland. Å integrere seg, studere, jobbe og utmerke seg i samfunnet, leve fredelig med kjæresten, gjelder ikke uansett!
Vi beholder de som stadig begår kriminelle handlinger istedet---som forøvrig har vist seg å være land fra Somalia, Irak, Marokko og Gambia.
Fornuften er sporløst forsvunnet - kan noen vennligst finne den!!!»

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.