fredag 14. januar 2011

Ingen bypatriotisme i Drammen

Jeg svarer i dag i Drammens Tidende på et innlegg fra Gullaug-forkjemperen Arvid Skage fra Røyken. For et par dager siden skreiv han at det var Drammens bypatriotisme som senka Gullaug. Det stemmer ikke, hevder jeg. Tidligere varaordfører i Drammen for Høyre, Haakon Fossen, peker også i et innlegg i samme avis i dag at det bare var få drammensere som gikk mot Gullaug. Fossen: «Selv Drammens ordfører klarte å avstå fra det naturlige standpunkt for hans by - behold sykehuset i Drammen!» Politikerne i Drammen gikk inn for Gullaug, jf også min kronikk «Flaut for Drammen». Noen av Drammens innbyggere jeg kjenner, mener imidlertid at det er en gryende bypatriotisme på gang i Drammen. Men det tar etter min mening noen tiår før den etablerer seg. Her er innlegget:

Skage gir seg ikke i kampen for Gullaug. Det er nesten rørende. Han kjemper uansett en tapt sak. Hans siste påstand 10. januar, om at det var Drammens bypatriotisme som felte Gullaug, stemmer ikke. Det finnes ingen bypatriotisme i Drammen, eventuelt bare bydelspatriotisme for Konnerud der den politiske ledelsen bor.

De som representerte Drammen kjempet for Gullaug. Ordføreren var passiv. Helt avgjørende var motstanden fra Bærum, fra alle partier der.

Kanskje kan en si at opprettelsen av helseforetaket Vestre Viken, der Bærum ble inkludert, var det avgjørende dødsstøtet for Gullaug. Folk og politikere i Bærum fryktet, helt korrekt, at et nytt stort og dyrt sykehus på Gullaug ville måtte kreve pasienter fra Bærum i et omfang som ville overflødiggjøre Bærum sykehus. Motstanden fra Bærum avslørte at Gullaug ikke hadde oppslutning blant befolkninga i Buskerud og i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, rett og slett fordi Gullaug bare var en fiks ide drevet fram av Buskerud Arbeiderparti.

Regjeringa har mer enn nok av politiske og økonomiske problemer med sykehustilbudet over hele landet. Det enkleste var derfor å skrinlegge Buskerud-politikernes prestisjeprosjekt Gullaug. Bevaring og fornying av Drammen sykehus ga politisk ro og sparte helsemilliarder. Og best miljø og et bedre helsetilbud for befolkninga i Drammens-området, på Kongsberg, på Ringerike og i Bærum.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.