tirsdag 24. november 2009

Biodieselavgift: Roe seg ned litt?


Følgende innlegg stod på trykk i Klassekampen i dag:

Det er fullt forståelig at media er svært opptatt av det politiske spillet rundt innføringa av avgiften på biogass og biodiesel. (En må jo arbeide for lønna). Men når så og si alle politiske partier, fra Frp til Rødt, og også røster innad i Arbeiderpartiet, «raser» mot avgiften, vel og merke av hensyn til miljøet, og får unison mediestøtte for sitt syn, skurrer det for meg. Jeg har arbeidd i flere tiår for miljøvennlig samferdsel, og har aldri sett snurten av en sånn samstemmig holdning for miljøtiltak i samferdselssektoren som i dette tilfellet. Og denne gang med Frp og Høyre, om ikke på rattet, så hvertfall ikke langt unna, i førersetet.

Det er et tegn på at dette ikke er en god miljøsak. Vel er CO2-utslipp ille, og alt som kan redusere utslipp er til fordel. Gjerne ikke full avgift som foreslått. Men kampen for fullt avgiftsfritak på biodiesel bygger på et snevert syn på skadevirkningene av omfattende bilbruk, et syn diktert av bilbransjen og akseptert i den offentlige debatten som enerådende. Nemlig at det kun er utslipp fra kjøretøyer, og helst de i kø, som er problemet. Ikke den enorme arealbruken til veger, til spredninga av områder for boliger og næringsvirksomhet, til problemene for kollektivtrafikken og den sosiale utestenginga av dem som ikke har bil. I dette perspektivet blir den elektriske bilen, som drives fram av tørrlagte elver og oppdemte vann og hindrer framkommeligheten for busser og syklister, merkelig nok et gode.

I tillegg er produksjon av biodrivstoff internasjonalt et sultfremmende tiltak. Jeg viser ellers til Annegrete Bruvolls innlegg i lørdagsavisa. Kampen om avgiftsfritak for produksjon av biodiesel dreier seg først og fremst om et tiltak for å bevare og/eller utvikle arbeidsplasser som ikke kan eksistere uten statlige subsidier. Og for å støtte opp om en helt forfeila og fullstendig miljøskadelig samferdselspolitikk. Spør de største kritikerne av avgiften om hva de mener om det bilfremmende tiltaket Oslopakke 3, og om bevilgninger og vedtak om sammenhengende sykkelvegnett, og deres miljøsyn er avslørt.

Det er all grunn til å roe seg. Kampen om avgiften på biodiesel dreier seg ikke om det den gir seg ut for; at fritak er et miljøtiltak.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.