torsdag 30. august 2018

Tyskland: Ingen stor organisert høyrebevegelse


Fra Der Spiegel online 28.08.18
Etter et drap i Tyskland som to asylsøkere er anklaga for, har det både vært demonstrasjoner og gatekamper i den tyske byen Chemnitz i den østlige delen Sachsen. Byen hadde navnet Karl-Marx-Stadt i DDR-tida. 

Beskrivelsene og kommentarene til hva som har skjedd, følger fastlagte mønstre i samsvar med de politiske mål politikerne og de politiske journalistene/kommentatorene alltid har.

Hvis pogromer: avskyelig, må stanses og straffes
Rapporter i Neues Deutschland, tidligere partiavisa for regjeringa i DDR, hevder at det har vært kamper der høyredemonstranter har løpt etter innvandrere for å banke dem opp, og gjort det samme med motdemonstranter. 
Om så, er det bare å si: det er avskyelig og fullstendig uakseptabelt. De må idømmes strenge straffer. 
Og hvis noen av dem skulle tro at de styrker sin sak med mindre innvandring og en annen behandling av de nyinnvandra, bruker de helt feil taktikk med en sånn voldelig framgang. Dette er en framgangsmåte tilhengerne av en mer restriktiv innvandringspolitikk og en annen behandling av innvandrernes krav, bare taper på. 

Stor organisert høyreekstrem og rasistisk bevegelse i Tyskland, nærmest nazistisk?
Det viktige er om det i Tyskland finnes en sterk organisert ekstrem og voldelig høyreorientert massebevegelse. Det hevdes også om andre land i øst-Europa og i Frankrike. Det passer også inn i den ideologien mange venstreorienterte har nå, at vi står foran en gjentakelse av tida i begynnelsen av 1930-tallet i Tyskland da Hitler og nazismen innførte sitt diktatur. Og at å hindre noe tilsvarende som Hitlers maktovertakelse, og kampen mot rasismen, er hovedkampene vanlige folk og venstreorienterte står overfor nå, om nødvendig med både nekting av ytringer og demonstrasjoner der vold inngår som en helt nødvendig del. På vegne av myndigheter og politi som de mener svikter i kampen mot de påståtte mange og godt organiserte nazistene.

God kunnskap om høyre- og venstreekstreme
I Tyskland overvåker staten veldig nøye politiske politiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner. Det er Bundesamt für Verfassungsschutz som gjør dette. 
Verfassungsschutz rapporterer i sin siste rapport følgende tall for 2016/2017:


For 2016 mener Verfassungsschutz at potensialet for høyreekstremisme er 23 100, hvorav 12 100 må regnes som voldsorienterte. Høyreekstremes registrerte voldsovergrep av Verfassungsschutz lå mellom 2009 og 2014 på rundt 900 i året, og økte til 1 408 i 2015 og 1 600 i 2016. Av de 1 600 voldstilfellene ble 1 190 av dem karakterisert som fremmedfiendtlige angrep på asylanter. Antall straffbare høyreekstreme handlinger var i 2015 894 og i 2016 907.   

Verfassungsschutz regner med at det venstreekstreme potensialet i Tyskland er på 28 500, mens 8 500 må regnes som voldsorienterte. I 2012 registrerte Verfassungsschutz at det var 876 voldstilfeller som steig til 1 648 i 2017. I 2015 var det 1 608 tilfeller med en sterk nedgang i 2015 til 1 201. Verfassungsschutz mener at det voldsorienterte venstrepotensialet har økt fra   7 100 til 9 000 i 2017. Antall straffbare handlinger inkludert voldstilfeller doblet seg for venstreekstremister fra 3 229 i 2012 til 6 398 i 2017. 

Sammenlikner en disse på begge kanter av skalaen, er de omtrent like ille, med en liten overvekt for de venstreekstreme. Men mye av voldshandlingene til de høyreekstreme går på angrep på asylanter og asylmottak. Det må sies å være verre enn de til venstre som vil hindre demokratiske handlinger fra høyrefolk og andre de ikke liker.

I hele Tyskland med sine rundt 83 millioner innbyggere, mener altså det tyske Verfassungsschutz, vårt PST/overvåkingspolitiet, at det er 8 500 voldsinspirerte høyreekstremister og 6 500 venstreorienterte voldsbrukere. Det er jo svært få, men de dominerer mediebildet fullstendig disse til sammen 15 000.

Viktigst: 
den store organiserte voldelige høyreekstremismen finnes ikke
Det er ulike påstander hvor mange som var med i demonstrasjonen på mandag, fra 5 000 til 7 000. Men det er jo helt utenkelig at mesteparten av de 8 500 høyreorienterte voldspersonene i hele Tyskland skulle kunne klare å komme seg så raskt til Chemnitz at de kunne dominere demonstrasjonen. 
Når det da ikke er organiserte nazister som utgjør tyngden av deltakerne, står det tilbake at det er uorganiserte folk som viser sin misnøye. De kan selvfølgelig være mer høyreorienterte enn gjennomsnittet av tyskerne, for eksempel i økonomiske spørsmål. 
Men det som for noen er drømmescenariet, at her har vi en voksende organisert og snart uniformert nazisme som må nedkjempes både voldelig og juridisk, stemmer ikke med virkeligheten. Den situasjonen blir i drømmene til den nye intellektuelle venstresida og i mediene.

En høyreekstremistisk massebevegelse: 
en helt meningsløs overdrivelse
Wolfgang Kubicki, nestleder i det lille partiet Fridemokratene (sterkt høyreorientert i økonomiske spørsmål som det norske Venstre) og medlem av presidentskapet i den tyske forbundsdagen, hevder i følge avisa Die Welt  at det er en helt meningsløs overdrivelse. Det overveldende flertallet av innbyggerne i Sachsen kan ikke på noen måte sees på som nazister, de har ingenting med det å gjøre, hevder han. 

Hvorfor må motdemonstrantene bruke vold?
Hvorfor skal motdemonstrantene bruke vold for å få fram sin mening? De venstreorienterte innkaller forsterkninger fra Berlin. De autonome, som utgjør den største delen av de venstreorienterte voldssympatiserende, får følgende karakteristikk av Verfassungsschutz: de «søker direkte konfrontasjon med politiet eller deres politiske motstandere». 
Hvorfor skal de overta politiets myndighet? Tror de påstått venstreorienterte og voldsentusiastene virkelig at om nazismen skulle gjenoppstå som en politisk kraft, at ingen andre enn dem ville reagere? 
De venstreorienterte voldsromantikerne er ute i et egoistisk ærend der det å slåss for å se på seg sjøl som nødvendige frelsere, er drivkrafta. 

«Wir schaffen das», eller ny økonomisk politikk
Forbundskansler Angela Merkel kritiseres sterkere av mange for sitt utspill i 2015, «Vi klarer det». Men det har ikke gått så bra? 
Nevnte Wolfgang Kubicki fra FDP uttalte i forbindelse med Chemnitz-demonstrasjonene at Merkel har et ansvar for disse demonstrasjonen, da hennes Wir schaffen das er roten for uroen. Og mener at siden Tysklands gjenforening i 1990, har det ikke lyktes i tilstrekkelig grad å integrere befolkninga i øst og gi dem anerkjennende respekt, sa Kubicki. Han fortsatte: «Hvordan vil ikke mange føle det når det de har strevd for i årevis likevel ikke har oppnådd og ikke får det økonomiske nivået de sjøl så fram til, straks blir gitt til flyktningene?» (Overs. politikus).

Kubicki  blir sjølsagt voldsomt kritisert for den uttalelsen. Det er omdiskutert hvor dårlig det står til økonomisk i tidligere DDR. Men at det kunne vært ført en økonomisk politikk som gir flere arbeidsplasser til tyskerne, ville åpenbart gjort spørsmålet om motstanden mot innvandrerne og deres kår mindre konfliktfylt og viktig


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.