torsdag 6. september 2018

Valget i Sverige: Måtte splitterne tape!


Det etablerte Sveriges
 oppsummering av
Riksdagsvalget i 2014.
September.
Ei sørgeforside.
I 2018 blir de mange flere.
Riksdagsvalget i Sverige til søndag er et viktig politisk spørsmål også i Norge. Alt nå kan vi si det selvfølgelige som alle veit: Det kommer ikke til å bli noen grunnleggende politiske og økonomiske endringer i Sverige etter valget. Det vil fortsatt bli et klart flertall i den svenske Riksdagen for en økonomisk politikk som gjør de rikeste enda rikere, som kommer til å endre nasjonale og internasjonale i samsvar med krav fra den internasjonale kapitalen om skatteregler og finansregler for å gjøre det rikeste rikere. Bestrebelsene på å melde Sverige inn i Nato vil fortsette, og det samme med kampen for å stå i EU og rette seg etter EUs økonomiske politikk som i praksis forbyr tidligere sosialdemokratisk utjamningspolitikk.

«Sosialdemokratene må si unnskyld for sviket»
I  Dagsavisen i dag hevder Daniel Suhonen i tankesmia Katalys, som eies av seks fagforeninger i LO og som samarbeider med Manifest i Norge: – «Klasse har vært fraværende i svensk politikk de siste 30 årene. Socialdemokraterna har ikke engang snakket om det på 1. mai.»I følge OECD har ulikheten i Sverige økt raskest i verden. Statistiska centralbyrån viser til at inntektsforskjellene aldri har vært så store som nå, med flere millionærer og mer fattigdom. Fagforeningene har mista krafta. Suhonen mener at sosialdemokratene: «Man må si unnskyld for sviket og så bryte med denne politikken. Socialdemokraterna må igjen bli et tydelig parti for arbeiderne mot direktørene og de rike.»

Klasse og sosiale forhold 
ikke moralvenstres sak. Viktigst: Isoler SD!
Men det er ikke slike spørsmål den nye organiserte intellektuelle venstresida er opptatt av, verken i Norge eller i Sverige eller i Europa for øvrig. Det er kampen mot rasismen, den innbilte nært forestående nazistiske maktovertakinga i Europa og for at så mange som mulig av de som vil til Europa skal få komme inn i de landa innvandrerne har valgt seg ut. Og å kritisere dem som kritiserer islam, samt nekte alle disse som måtte mene noe som likner på dette, ordet. Derfor er det aller viktigste å slåss mot Sverigedemokratene. På lag med statsminister Stefan Löfven som kaller «de som splitter Sverige» og som det aller viktigste er å ikke ha noe med å gjøre i det hele tatt. 
For Löfven er det viktigere å tape regjeringsmakt enn å gi en eneste politisk konsesjon til noe som helst av politikken til Sverigedemokratene. Som det er like viktig å forlate kaffekøen i Riksdagen hvis det står en fra Sverigedemokratene i den, for å vise sin personlige og «nødvendige» politiske avsky mot han. 
Sosialdemokratene som før prioriterte å ta regjeringsmakt ved enhver mulighet, som Stoltenberg i 2000, fordi regjeringsmakt gir politiske fordeler for egen politikk. 

Moralvenstre og Frp enige om SD: «Et sykdomstegn»
Men moralvenstre kan trøste seg med at de har meningsfeller ikke bare hos Sosialdemokratene og det svenske høyrepartiet. Siv Jensen sa etter valget i 2014:  «Jeg ser på Sverigedemokraternas oppslutning som et sykdomstegn som de andre partiene i Sverige bør ta på alvor». I samme lenke uttalte Frps andre nestleder Ketil Solvik-Olsen som nettopp gikk av:  «Frp har et annet utgangspunkt for hvilket samfunn vi ønsker enn Sverigedemokratiene. Frp ble til i kampen mot offentlige inngrep og høye skatter og kjempet for en mindre stat, mens SD ligger til venstre for Frp i synet på disse sakene. Derfor er det ikke naturlig med et samarbeid mellom SD og Frp.» 

Hvem splitter?
Löfven går til valg på parolen mot splitterne. Særlig politisk spesiell er parola ikke. Men den appellerer nok til de universitetsutdanna i mediene og i kultur- og forskerbransjen, og det er det viktigste. Men enhver politikk er jo splittende, for politikk er jo strid om fordeling av byrder og goder. Og den som gjennomfører en konkret ny politikk, vil jo alltid splitte i forhold til dem en veit er motstander av den valgte nye politikken. Høyere skatter for de rikeste splitter i forhold til nettopp de rikeste.
De splitter Sverige, er sosialdemokratenes viktigste valgparole, retta mot Sverigedemokratene. Det er fordi SD er uenig i antall innvandrere og hvordan de behandles. SD hevder sjøl at de vil samle Sverige om tradisjonelle verdier. Er altså SD mer splittende enn den politikken Moderaterne og Socialdemokraterna har ført på innvandrings- og spørsmålet om og i hvilken grad innvandrerne skal tilpasse seg Sverige? Nei.

Hva mener SD?
https://sd.se/vad-vi-vill/ 
En kan ikke lenger stole på hva jour-nalister, forskere og politiske ledere sier, de siler alt for å få det til å passe til sine på forhånd vedtatte politiske briller. Som om SDs program. En er nødt til å gå til kilden, programmet og selvfølgelig også praksis. Her holder jeg meg bare til programmet slik det framstår i SDs egne punktvise utdrag av det:

 • ·    Sier nei til Nato-medlemskap, ut av EU og krever folkeavstemning om EU
 • ·   Sveriges EU-skatt og EU-giftene generelt skal skjæres ned
 • ·   Vil generelt holde skattene på samme nivå
 • ·   SD omtaler seg som et sentrumsparti i økonomiske spørsmål
 • ·   Økt støtte til distrikts-Sverige, med støtte til etablering av apotek der
 • ·   Høyere pensjon, og lavere skatt for pensjonister (senkes til lønnstakernivå)
 • ·   Arbeidsledighetssatsen skal økes de første tre månedene og gjøres statlig og omfattes alle. Deltidsansatte skal få arbeidsledighet lengre enn 75 dager
 • ·   Arbeidsinnvandring skal være åpen for kvalifisert arbeidskraft det er etterspørsel etter, men ikke for dem som vil konkurrere om lavere lønninger eller aksept av dårligere arbeidsvilkår
 • ·   Boligbidraget til barnefamilier skal økes
 • ·   Fusket med cabotasjetransporter må opphøre
 • ·   Alle skal ha samme rettigheter uavhengig av seksuell legning
 • ·   «Sverige må anerkjenne iraksk Kurdistan som en sjølstendig stat»
 • ·   SD støtter en tostatsløsning Israel-Palestina
 • ·   Mot alt misbruk: «Det forebyggende arbeidet mot overdreven bruk av alkohol, tobakk og narkotika må prioriteres»

Er dette krav som kvalifiserer SD til å være avsky-partiet som alle gode krefter må venne ryggen til?
Men her er postene som opprører de velutdanna venstreorienterte verdensfrelserne, også kalt moralvenstre, det som splitter:

 • ·   För Sverigedemokraterna är kopplingen mellan medborgarskap och nationell identitet en viktig grundbult för samhällsbygget. Den som är medborgare i Sverige ska också vara en del av Sverige och se Sverige som sitt hemland. En ansökan om medborgarskap är ur vår synvinkel en ansökan om att bekräfta denna samhörighet. …Den som blir medborgare ska helt enkelt ha hunnit rota sig i landet. 
 • ·   Verdsette og verne om den svenske kulturarven, både for nasjonens sammenholdning og for å øke kunnskapen om svensk historie og svensk identitet, både innad i Sverige og utenlands
 • ·   Svensk som eneste offisielt språk i Sverige
 • ·   Utlendinger som dømmes for kriminalitet utvises
 • ·   Innføring av en ny kategori asylsøkere: de med uklar alder
 • ·   Halaslating skal forbys, og import av halslakta kjøtt skal også forbys
 • ·   SD vil at den svenske ambassaden i Israel flyttes til Jerusalem
 • ·   Sverigedemokraterna vill se en politik som främjar assimilation, det vill den naturliga process där invandrare anpassar sig efter, tar till sig och på sikt blir en del av det svenska samhället.
 • ·   Sverigedemokraterna vill beivra(påtale/straffe) asylmissbruk och reformera mottagningssystemet.
 • ·   Straffet för attacker mot blåljuspersonal och utryckningsfordon bör skärpas kraftigt.
 • ·   Migrationspolitikens fokus måste framöver vara att se till att de som inte har rätt att befinna sig i Sverige lämnar.
50 prosent av de svenske arbeiderne oppgir at de stemmerSD, mens 37 prosent oppgir at de stemmer på sosialdemokratene.

Svensk innvandringspolitikk er en fiasko
Det er ikke mulig som tilhengerne av fortsatt økt innvandring og fortsetting av den samme politikken overfor innvandrerne i Sverige sier: At innvandringa er en suksess. Det finnes ikke noe annet ord enn fiasko for å betegne den. 
Sjølsagt er antallet nye innvandrere et problem. Men det gikk å ta imot et stort antall jugoslaviske innvandrere. Dem var det arbeid til, og så hadde de helt andre forutsetninger for å bli en del av samfunnet enn innvandrerne fra Afrika og Midtøsten. 
Det alvorligste problemet er imidlertid ikke antallet innvandrere, men hvordan de nye innvandrerne blir behandla. De som står for den politikken og særlig dem som skal utføre den i praksis kan umulig ha et riktig syn på hvordan en skal behandle folk fra en førmiddelaldersk kultur der klaner styrer menneskenes liv, ikke et samfunn. Fra en kultur der kvinner bare er fødemaskiner og de fleste av alle er uten utdanning, mange av dem analfabeter. Til et av verdens mest teknologiske samfunn. Politikken har vært å tilpasse seg innvandrerkulturen som aktivt forsvares. Kombinert med at det ikke har vært mulig å kvalifisere disse med en førmiddelaldersk kultur til det svenske samfunnet, i den grad de vil det, har svenskene fått no-go-soner der statens politi, brannvesen og helsehjelp blir møtt med vold.

«Intergrering» som før
Det vil etter valget ikke være flertall i Sverige for å endre noe på denne politikken verken når det gjelder antall innvandrere eller politikken som går ut på  av å ta mest hensyn til innvandrernes krav foran det svenske samfunnets krav. Venstrepartiet, Miljøpartiet, de økonomisk høyreekstreme Liberalistene, Centerpartiet og Moderaterne med Sosialdemokratene på slep, vil sørge for det. 

En politikk mot de fattigste
Svenskene, særlig arbeiderklassen som rammes hardest av denne mislykka politikken, vil også etter valget oppleve bilbranner og liknende, og at statsministeren med ansvaret for denne politikken også etter valget roper mot voldsutøverne via mediene: «Hva faen holder dere på med?» 
Svenskene, særlig den fattigste delen av arbeiderklassen som må bli boende i de nye parallellsamfunnene, hadde fortjent en annen politikk. Som deres klassefrender av innvandrerne som har tilpassa seg en framtid i Sverige og som også får sine biler ødelagt. 

De intellektuelle venstreorienterte kan være glad for at de bor i mer velstående strøk med egen garasje og ikke trenger å bli møtt med resultatene av sin egen politikk. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.