tirsdag 6. september 2016

Pensjoner og ellers: Ap/LO = Høyre/Frp


I NRKs debattprogram Debatten 25. august ble pensjoner diskutert. Høyre, Unge Høyre, De grønne og NHO deltok i tillegg til en premissleverandør fra Civita og andre interessenter. På mitt spørsmål til programledelsen om hvorfor verken Arbeiderpartiet eller LO deltok, svarte de at både Ap og LO var blitt tilbudt deltaking, men at det «ikke passet» for dem å delta.

At landets største parti og den største interesse-organisasjonen ikke hadde mulighet til å delta i en tv-debatt om noe så viktig som pensjoner, som jo gjelder alle aldersgrupper og alle sosiale lag, står ikke til troende. Årsaken må selvfølgelig være et uttrykk for et bevisst politisk valg. I dette spørsmålet er Ap enig med Høyre, og det ønsket ikke Ap at skulle bli vist. Arbeiderpartiet er faktisk drivkrafta i pensjonsnedskjæringene. Uten Ap ville ikke nedskjæringene vært mulig. Arbeiderpartiet er nok svært lei seg for at H/Frp-regjeringa ikke klarer å ta fra alle offentlig tilsatte den gode ytelsespensjonen. For da kunne Ap/LO fått både i pose og sekk: fått som de ville og kunnet gi inntrykk av at de var imot fjerningen av de offentlig tilsattes ytelsespensjon.

Det viktigste er ikke hva Ap mener, men at så mange venstreorienterte legger så mye krefter i å framstille Arbeiderpartiet som et venstreorientert og sosialt parti, og at dette partiet må få regjeringsmakt. Særlig når Ap blir et stadig mer aggressivt krigsparti og mer og mer på parti med markedsliberalistene. Å slåss for en Ap-regjering er ikke noe alternativ til Høyre og Fremskrittspartiet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.