fredag 23. september 2016

OBOS mot beboerneDette innlegget står på trykk i Dags-avisen i dag:
OBOS markedsfører seg som en boligbygger som tar beboernes parti. Det var en sannhet. Nå er OBOS først og fremst en boligutbygger med fortjeneste som mål. OBOS skyver medlemmene foran seg som et demokratisk alibi. Medlemmer som ingen innflytelse har på OBOS sin politiske utvikling.

Boligprodusentenes Landsforbund slipper stadig til i NRKs Dagsrevyen for å fremme sine økonomiske særinteresser. Som når boligprodusentene kritiserer myndighetenes krav til god utforming av boligene. Og motarbeider at boligprosjekter blir tilrettelagt for et helhetlig bomiljø, ikke bare for flest toroms leiligheter som bare fører til dårlige bomiljø. Boligprodusentene vil gjerne skyve OBOS foran seg i sine politiske framstøt. For da kommer det ikke så klart fram at det dreier seg om utbyggere som bare er opptatt av å tjene mest mulig penger

Som et siste eksempel er OBOS sin tolking av borettslagsloven når det gjelder bruk av leiligheter til hotellvirksomhet. OBOS mener at det ikke er åpenbart at slik næringsmessig bruk av borettslagsleiligheter til hotellvirksomhet gjennom utleiefirmaet Airbnb bryter med borettslagsloven. Verken Kommunaldepartementet, Norske Boligbyggelags Landsforbund eller Ungdommens Selvbyggerlag USBL er så positive som OBOS til å bruke en borettslagsleilighet til slik hotellvirksomhet. Dette bekrefter OBOS sin skuffende politiske utvikling. Hvis OBOS sin tolking hadde vært riktig, burde jo OBOS med sin påståtte beboervennlige profilering i det minste straks bedt om en klargjørende lovendring. Men politikerne har ikke ment at borettslagsleiligheter kan brukes til hotellvirksomhet.

OBOS bygger også i økende grad selveierleiligheter, noe som legger til rette for at private boligeiere kan kjøpe opp et stort antall leiligheter som de tjener seg rike på å leie ut. Til dem med dårligst råd.

OBOS står nå for en boligpolitisk utvikling som Fremskrittspartiet, Venstre og Høyre jubler for. Men hvis også Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti gjør det, ser det trist ut for framtida til norske bomiljøer og det at nordmenn også i byer fortsatt skal kunne eie sine egne leiligheter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.