tirsdag 15. september 2015

Miljøpartiet: Bruk makta til å tvinge Ap til fornuft på Ensjø!Kommunens skryteoppslag. 
I byutviklingskomiteens møte 2. september blei det vedtatt å bygge høyere bygg enn forutsatt og nødvendig, og med høyere arealutnytting på Tyngdepunktet, på sørsida av Ensjøveien. Det var med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet at denne ødeleggende endringa av forutsetningene i reguleringsplanen fra 2007 for hele Ensjø blei vedtatt. Miljøpartiet De Grønne og SV stemte imot.

Nå trenger Arbeiderpartiet og Høyre Miljøpartiets støtte for å danne byråd. Jeg håper at MDG bruker makta si til å ta vare på og utvikle Ensjø til den boligbyen den er vedtatt som. Vi har grunn til å tro det. Andremann på Miljøpartiets liste i Oslo, Harald August Nissen, er fra bydel Gamle Oslo (bor på Vålerenga) og har vært en støttespiller for aksjonskomiteen på Ensjø mot høyhus og økt arealutnytting. Nissen sitter også i dagens byutviklingskomite. 

Det vil jo være helt meningsløst om Miljøpartiet De Grønne ikke skulle bruke sin makt til å tvinge Arbeiderpartiet til så enkle grep som å snu i denne saka. Vi bør forvente en annen holdning fra kommunens side med MDG i en maktposisjon. Det bør ikke lenger bli mulig å omgå reguleringsplanen fra 2007 for å la bilforretningene fortsette. Tusen planlagte boliger hindrer nå Høyrebyrådet, med Aps støtte, i å bli bygd. Fordi bilforretningene får fortsette ved å omgå reguleringsplanen fra 2007. Miljøpartiet De Grønne bør være en garantist for gjennomføring av boligbyen Ensjø, bort fra bilbyen Ensjø.

Arbeiderpartiet gikk kraftig tilbake i bydel Gamle Oslo sammenlikna med forrige kommunevalg. Hele 3,8 prosentpoeng. I kretsen Ensjø/ValleHovin med 4,3 prosentpoeng og hele 6,1 prosentpoeng i Kampen krets. Det er vanskelig å finne en annen forklaring på denne tilbakegangen enn angrepene på lokalbefolkningas bomiljø.


Miljøpartiet De Grønne har forhåpentligvis også vett til å kreve byutviklingsbyråden og flertallet i byutviklingskomiteen. Arbeiderpartirepresentanter flest er når det gjelder byutvikling og behov for grøntarealer å anse som en hvilken som helst forstokka Frp-politiker. Krev Ap-representantene Per Anders Langerød, Nina Bachke og Anders Rødberg-Larsen fjerna fra byutviklingskomiteen! Velg færre Ap-representanter, og finn noen grønnere av dem!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.