lørdag 26. juli 2014

Terrorvarselet — noen refleksjoner


Jeg har såpass tiltro til PST (Politiets sikkerhetstjeneste) nå at når de går ut og varsler om en mulig terroraksjon mot noen eller noe i Norge, så tror jeg at de tror på at dette er faktiske varsler som de har fått og som de må ta på alvor. Det er ikke med overvåkingspolitiet nå som før, at Arbeiderpartiet bare kan beordre overvåkingspolitiet til å overvåke sine politiske motstandere i LO og ellers. Overvåkingssjefen er heller ikke så platt og udyktig som tidligere sjef Asbjørn Bryhn som uttalte at å være motstander av norsk EU-medlemskap må sees på som det samme som mulig landssvik (80 % som landssvikere?). Men tross denne generelle tilliten som jeg med dette uttrykker til dagens PST: PST fylles helt sikkert opp med sneversynte høyreorienterte tullinger som det åpenbart må finnes mange nok av der fra før. Som de pensjonerte (AP-inspirerte?) overvåkerne som tok oppdrag for en annen stat mot norske statsborgere som ordinære utenlandsspioner (avslørt av TV2). Politiet saboterte den helt korrekte anklagen mot dem som spioner for en fremmed stat.

Det som kan slås fast er at når PST går ut med et slikt stort omfattende varsel, er det et tegn på at PST er «bakpå», det vil si at PST har ingen konkrete kunnskaper om hvem som har planlagt hva. For vanligvis jobber tjenester som PST i det stille og forhindrer aksjoner i det stille, slik det er gjort både i USA og i Storbritannia. Så vidt jeg veit også i Norge. Offentliggjøringa nå avslører at PST ikke har noen som helst oversikt. Derfor kan det også være en overreaksjon for å sikre seg mot kritikk i ettertid om en liten mulighet for ett eller annet skulle vise seg å være riktig.

PST må helt tydeligvis ha informasjonene sine fra andre lands tjenester. Det er tjenester i andre land som nå styrer informasjonsflyten til et PST uten oversikt i denne situasjonen. USA har allerede gått ut og bekrefta PSTs opplysninger, og det må forståes slik at de sannsynligvis er én av mulig flere kilder. Som Edward Snowden har påvist, har USA kontroll på all kommunikasjon som skjer over hele verden mellom absolutt alle (med unntak for kineserne?). Etter at STASI og KGB hører historia til, er det én hemmelig tjeneste som står aleine igjen på toppen som den desidert beste, og det er israelske Mossad. Som verdens beste spion- og etterretningsorganisasjon har Mossad kontakter hos alle viktige aktører i verden, i det minste i de vestlige landa og alle aktørene i Midt-Østen. Også ganske sikkert langt opp i Hamas og blant de mange aktørene i Syria, blant andre.

Mossad har selvfølgelig en politisk agenda, noe som er grunnlaget for og formålet dets. Samtidig med varselet har Israel en av sine mange pågående folkerettsstridige og folkemordaktige overgrep mot palestinerne på Gaza. Fra å være Europas mest Israel-vennlige stat, har Norge gått til å bli en noe mer Israel-kritisk stat. Israel har vært veldig aktiv i Norge med kritikk av alt og alle for «anti-semittisme» når Israels politikk er blitt kritisert. Norge er det eneste landet i EU, og Vesten, som fortsatt opprettholder kontakt med Hamas som de andre har fastslått som en terrororganisasjon. Det er nok flere enn den israelvennlige ideologen bak den mislykte og Israel-vennlige Oslo-avtalen, Terje Rød-Larsen, som har ergra seg over det. Nå er andre stater glad for at Norge har en kontakt med Hamas, en kontakt som den blå-blå regjeringa heller ikke har villet bryte. Det er da en mulig tanke slår meg: Hva om Mossad har varslet om denne terroraksjonen for å dra oppmerksomheten bort fra Israels pågående folkemord i Israel, og kaste mistanken over på islamske terrorister som Hamas? Mossad er dessverre også i stand til å inspirere islamske terrorister til å utføre handlinger som kan bedre Israels politiske posisjon.

Jeg kan tenke meg anklagen om «konspirasjonsteori» ved å nevne dette. Et argument som brukes nå når anklager som det verst tenkelig skjellsordet «kommunist» ikke føles sterkt nok. Jeg har ikke faktisk grunnlag for å si noe om Mossads rolle i det hele tatt, det er bare en tanke jeg får på grunnlag av det jeg måtte ha av kunnskap om politisk lureri de siste par hundre åra. (USA og Tony Blair: «Irak har atomvåpen»). At Mossad har gitt en bevisst feil alarm, fastholder jeg er en teoretisk mulighet og fullt trolig ut fra deres ønsker. Men jeg vil overhodet ikke slåss for at det er særlig sannsynlig, ut over det at det hører med til de mange tenkelige muligheter for det aktuelle terrorvarselet mot Norge. Et varsel som tydeligvis heller ikke PST veit noe konkret om. Men verdt å nevne, uavhengig av sannsynlighet.

Hva med at trusselen og tiltaka mot den sprer muslimfrykt? Jeg synes alt som kan skape skepsis og negativitet mot all religion, og for tida, særlig mot muslimsk religion, er ypperlig. Jeg tviler ikke på at svært mange muslimer i Norge har som mål å innrette seg etter lover og regler i et samfunn de må se ikke av er av de verste å leve i, i verden. At Norge er det beste land å leve i er fordi vi har basert vårt samfunn på å avvise og kriminalisere de mange påbudene i de inhumane religionene, særlig de tre hatefulle monoteistiske religionene fra Midt-Østen, konstruert for mer enn to tusen år sida. Derfor skal ikke muslimer som sådan anklages, akkurat som de kristne som klamrer seg til deres inhumane religion, ikke skal kritiseres for annet enn det de måtte si og gjøre. For også de kristnes religion, det vil si politiske ideologi,  er jo rett ut sagt kriminell, jf Det gamle testamentet. Alle har krav på å bli vurdert individuelt, og ut fra hva de gjør, og ikke fordømmes ut fra at de er tilhenger av en totalitær religion.

Men vi kan ikke komme unna at de muslimske terroristene øser av en kilde som inspirerer dem og ikke fraholder dem fra terror mot «de vantro». Også muslimenes kilde må kritiseres og vi må gjennom lovene gjøre det klart at å handle slik Koranen ber dem om, særlig i forhold til «vantro», må kriminaliseres. Slik vi har kriminalisert folk som handler på vegne av Bibelens mange inhumane påbud, og derfor skapt et demokratisk, humant og tolerant samfunn i Norge.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.