fredag 25. juli 2014

Elbilintensivene er Frp-politikk


Etter flere uker kom endelig innlegget jeg sendte til den pågående elbildebatten i DagensNæringsliv, på trykk. Her er det:

Elbildiskusjonen må dreie seg om mer enn CO2-utslipp. Bilen er en miljøbelastende måte å frakte folk på. For å produsere en eneste bil kreves det rundt 3200 liter olje og 500 000 liter vann. Mens en buss frakter 45 personer, frakter bilen 1,1 person på det samme arealet og krever ekstra energi til å bevege minst ett tonn (Tesla: to!). Bilbruken fører til mange dødsfall, forslumming av boligområder og til asfaltering av betydelige arealer til veger og parkering.

  • Elbilen har de samme ulempene som andre biler. Produksjonen av elbilen er mer miljøbelastende på grunn av høyere vekt og batteriene. Elbilen fører til økt bilproduksjon fordi i Norge er elbilen en tilleggsbil da 91 % av elbileierne har en annen bil i tillegg, jf TØI-rapport 1276/2013 tabell 21.

  • Elkraft produsert med fornybar vannkraft utgjør 16 % av all produsert elektrisitet i verden, mens elkraft produsert av kullkraft utgjør 68 %. Vannkraft forutsetter neddemte daler og tørrlagte elver og fosser.

  • Det er stort samsvar mellom tilhengerne av elbilinsentivene til nær 5 milliarder kroner i året, og dem som vil utvide E-18 vestfra for å fylle Oslo med enda flere biler som vil stå i vegen for trikker, busser, syklister og fotgjengere.


Miljøorganisasjonene applauderer elbilpolitikken. Men elbilpolitikken er bare lureri. Den har ikke andre funksjoner enn å bidra til å tilfredsstille Fremskrittspartiets bildrøm: at alle nårsomhelst skal få kjøre bil hvorsomhelst uten kø med mest mulig statsstøtte.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.