søndag 3. august 2014

— En typisk venstreradikaler ruser seg på å gjøre muslimer til offer

Walid Al-Kubaisi avslører dessverre den nåværende norske venstresida i siste nr av Dag og Tid nr 30-31 der han skriver med utgangspunkt i den påståtte terrorrtrusselen: «Tidleg på måndag tala eg med Arne, den venstreradikale venen min. Han ringde meg for å «trøysta meg»: «Eg veit at de kjem til å verta råka av dette trugsmålet, og folk vil mistenkja dykk fordi de er muslimar». - Arne har alltid vore ein typisk venstreradikalar, prega av sjølvhat: Noreg er den dårlegaste staden i verda, og nordmenn er rasistar. Stakkars de som er offer. - Eg slutta å ta han med meg til dei muslimske venene mine, for han skaper frykt hjå dei. Han er eit typisk døme på den norske offerideologien. Han nyt å omskapa oss til offer, for då kjenner han seg rusa som ein god antirasist». 

- Er det mulig å ta et oppgjør med dette «venstrekjøret» som ligger i ryggmargen på «alle» i Rødt, SV og «humanistene» på universitetene? De må kanskje bare motarbeides og tvinges over til Minerva, Civita og partiet Venstre, der de hører hjemme med sine doktorgrader?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.