tirsdag 30. april 2013

Jo, E-18-vestkorridoren utvides!Fredag 26. april svarte stortings-repre-sentant og leder av Oslo Høyre, Nikolai Astrup, meg i DN. Han hevdet at jeg tok feil, og at ny E-18 bare skal få seks felt inn til Oslo vestfra, hvorav to til kollektivfelt. Se bilde av Astrups artikkel nederst. Men dette er jo feil, for den gamle E-18 skal beholdes slik at den nye E-18-vestkorridoren fra Asker til Oslo skal få i alt ti felt, til en pris til minst 30 milliarder. Derfor måtte jeg korrigere ham med dagens innlegg:

Leder av Oslo Høyre, Nikolai Astrup, unnlater i sin replikk 26. april å si at gammel E-18 skal beholdes i tillegg til den nye. Til sammen skal derfor den nye E-18-vestkorridoren få ti felt. Busser skal bare få to av disse feltene. Flere med personbil skal få komme fortere fram til Oslo. Statens vegvesen skriver om E-18: «På lengre sikt vil imidlertid økt kapasitet legge til rette for mer biltrafikk, som kan gi samme eller dårligere fremkommelighet enn i dag, dersom veksten ikke bremses». Politikere med makt som tør bremse økt biltrafikk finnes ikke.
Prosjektet er sløsing: Vi trenger ikke bruke minst 30 milliarder kr for å gi bedre tilrettelegging for næringstransport, busstrafikk og sykling.
Utvidet E-18-vestkorridor er et gigantisk lokalt bilprosjekt, framstilt som et nasjonalt miljøprosjekt. Utvidelsen er i strid med både klimaforliket og interessene til innbyggerne i Oslo.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.