onsdag 24. april 2013

Hvorfor utvide E-18?


Dette innlegget står på trykk i dagens utgave av Dagens Næringsliv. Bortsett fra det som står med kursiv skrift:

Oslo Høyres toppolitikere Nikoali Astrup og Eirik Lae skriver sammen med sin byrådsleder Stian Berger Røsland i DN 22. april at regjeringen svikter Oslo. Det er særlig for liten bevilgning til Oslo kollektivutbygging med t-banenettet som de kritiserer regjeringa for. 

Regjeringa vil nok svare for seg. Men når både Oslos Høyre-byråd og regjeringa sier de er så for kollektivtrafikk og miljøvennlig transport som sykling og gåing, vil jeg spørre både regjeringa og Oslo byråd: Hvorfor satser dere på ny E-18 vestfra? Den vil bare føre til at flere vil bruke bil til jobben i Oslo; velstående menn vestfra. 

Hvor i Oslos gater er det plass til alle de nye privatbilene som den økte kapasiteten på E-18 vil gi? Hvem skal vike av bilene, bussene, trikkene, de gående og syklistene? Syklistene taper allerede for parkerte biler. 

Også den utvidete E-18 vil raskt bli fylt opp med ny kø, for det står alltid en bil i garasjen som noen gjerne vil bruke. Derfor er ny E-18 en kortsiktig løsning. Og er sløsing med milliarder, det er miljøskadelig og det er sosialt urettferdig. En skulle trodd at partier som hevder å være næringsvennlige, heller ville prioritert næringstransport framfor matpakkekjøring for Bærums og Askers mest velstående menn. Og skattelette framfor vegsløsing. Men nei.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.