lørdag 20. april 2013

Innvandring koster!


Denne artikkelen står på trykk i Klasse-kampen i dag:

Med innvandringsorganisasjonen «Utrop» sin bestilte rapport fra NyAnalyse om lønnsomheten for det norske samfunnet med innvandring, har innvandringsregnskap blitt akseptert i alle politiske leire. Konklusjonen «Innvandring lønner seg» på Klassekapens forside 21.03. i år spedde seg med tilfredshet i de fleste medier og politikere, og er spredd på Facebook av politikere som Bjørnar Moxnes og Ivar Johansen denne uka.

Finansavisen imøtegikk 13. april påstandene i NyAnalyses rapport med utgangspunkt i beregninger fra seniorforsker Erling Holmøy i Statistisk sentralbyrå. Det er Terje Strøm, som før har vært både makroøkonom i NHO og finanspolitisk rådgiver for Høyre på Stortinget, som skrev NyAnalyses rapport for Utrop.

Terje Strøm regner i rapporten kun med utgifter og inntekter på innvandring for ett år (2011). Som Finansavisens journalister bemerker: Hos NyAnalyse er det bare fest, ingen «dagen derpå».

Bortsett fra Fremskrittspartiet (?), er alle partier fra Rødt til Høyre samstemte om at innvandring er bra og en ressurs og en nødvendighet for Norge. Som spaltist i Klassekampen og stortingsrepresentant for Ap, Marianne Marthinsen sier det: «Innvandring er nødvendig for å dekke behovet for arbeidskraft og for å sikre fortsatt verdiskapning i Norge.» Men sjefsøkonom i Swedbank, Harald Magnus Andreassen, hevder at det ikke gir mening å snakke om at et land har behov for arbeidskraft, slik en bedrift har. Han hevder i stedet: «Hensikten med økonomisk politikk er å få det folket man har i arbeid på en slik måte at produktiviteten og verdiskapningen pr innbygger blir høy».

Med flere innbyggere kreves flere boliger, flere skoler, flere sjukehussenger og mer infrastruktur. Dette koster penger, ekstra mye med den sterke økninga i innvandring til Norge.

Ved enhver ny innvandrer til Norge, påtar staten seg en framtidig kostnadsforpliktelse. Når en tar hensyn til alle skatteinntekter de gir fratrekt alle offentlige utgifter, har Holmøy fra SSB beregnet at en ikke-vestlig innvandrer vil koste staten 4,1 millioner 2012-kroner i året. For øst-europeerne er kostnaden 0,8 millioner, mens den vestlige innvandreren vil gi staten en inntekt på 0,8 millioner. I fjor kom det 15 400 ikke-vestlige innvandrere til Norge, noe som koster staten 63 milliarder netto i deres levetid.

Det økte antallet innvandrere, særlig venstresidas «yndlingsinnvandrere», de fra den fattige verden, vil rett og slett ikke lønne seg for Norge. De vil ikke kunne bidra med økonomisk inntekt ut over deres kostnader.

Da gjenstår spørsmålet om regninga. Skatteøkninger kan det umulig være politisk mulig å få til de neste tjue åra, uansett hvor mye Rødt og SV vil ønske det. Nedskjæringer i velferden er det eneste realistiske alternativet. Kostnadene ved innvandringa vil forsterke det generelle kravet om velferdskutt. De rikeste vil tjene dobbelt opp: billigere arbeidskraft og lavere skatt, mens de fattigste blir fattigere. De rikeste kan juble over støtten fra Rødt og alle «verdensfrelserne» til sin økte rikdom.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.