mandag 13. mai 2013

17. mai: Kampen mot nordmenn med norske flagg


Dette innlegget står på trykk i Klassekampen i dag. Avisas overskrift er «Norske flagg», og temaet den oppgir er «Nasjonalisme»:

Mange på venstresida og blant landets meningsbærerne arbeider for at noen nordmenn i barnetogene ikke skal feire Norges nasjonaldag 17. mai med norske flagg. Elever som er norske statsborgere, og som staten nå betaler utdanning for, oppfordres på Norges nasjonaldag til å markere med et annet lands flagg at de føler sterkere tilknytning til det andre landet. Sjøl om tre av fire nordmenn med ikke-vestlig bakgrunn synes det er naturlig å bruke norsk flagg 17. mai.

Jeg ser kampen mot norske flagg for norske statsborgere 17. mai som et ledd i diskusjonen om nasjonenes sjølråderett. For Norge er kampen for sjølråderetten kanskje det viktigste historiske stridsspørsmålet, med sterk nasjonal uenighet etter sosiale skiller. Få måneder etter erklæringa av Norge som selvstendig stat 17. mai 1814, gikk Sverige til krig mot Norge, og tvang nasjonen Norge inn i en underdanig union med Sverige. Ikke før i 1905 fikk Norge sin fulle selvstendighet, og begynte å bruke det som symboliserer enhver selvstendig nasjon, det norske flagget.

Kampen for norsk sjølråderett har historisk sett ikke vært en kamp for å underlegge seg andre nasjoner, og har vært ei ramme for og ei plattform for demokratisk utvikling og sosial rettferd. Det var kampen for nasjonenes sjølråderett som var drivkrafta for alle de millionene som var med i kampen mot nazi-Tysklands forsøk på verdensherredømme. Å feire Norges nasjonaldag med norske flagg er ikke noe å skamme seg over, tross de siste åras beklagelige militære angrep rundt om i verden for å blidgjøre USA og EU.

Motstanderne av nasjonalstatene viser ofte til at stater har undertrykt andre nasjonale folkegrupper innen statsgrensene og minoriteter. Det er riktig. Likevel representerer nasjonene en motkraft mot de imperialistiske statene som fortsatt vil erobre enda mer av verdens ressurser. Statene utgjør i dag ramma både for demokrati og velferd. Ei ramme som strider mot fundamentet for EU, som verken er demokratisk eller har noen velferdspolitikk. Bortsett fra for de rikeste.

Norge er fortsatt én stat med felles lover, ikke en stat med likeverdige nasjonale og sosiale parallellsamfunn med egne lover. Sjøl om noen åpenbart ønsker det. Kravet om å bruke utenlandske flagg for norske statsborgere på Norges nasjonaldag er ikke bare en markering mot Norge, men også å protestere mot innholdet i 17. mai-markeringa. Det er å splitte nordmenn. Mange av dem som oppfordres til ikke å bruke det norske flagget er fra nasjoner som neppe kan regnes som bedre enn det norske samfunnet når det gjelder demokrati og velferd, og sitt forhold til andre nasjoner. For det er vel ikke tilfeldig at noen har foretrukket Norge framfor det landet de oppfordres til å bruke den norske nasjonaldagen til å markere sitt utenforskap på?

At norske statsborgere skal bruke utenlandske flagg for å feire Norges nasjonaldag, er ikke bare upassende og uhøflig. Og splittende. Viktigere er det at det er politisk feil: En støtte til stormaktene, mot demokrati og velferd.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.