fredag 12. oktober 2012

Sykkel: Om Venstre som skuffet; men det var venta og uunngåelig

Erling Dokk Holm skreiv i Dagens Nærings-liv 6. oktober om Venstre som skuffet som byråds-parti i kultur- og samferdselssakene. Når det gjelder sykkel er det ingen grunn til å være skuffet eller overraska. Det finnes ikke noe parti som vil prioritere sykkel foran et annet samferdselstiltak eller andre samfunnshensyn. Sykkel vil alltid tape i konflikt med andre interesser.

Erling Dokk Holms omtaler Venstre i Oslo byråd som «Den store skuffelsen». Statsviteren Holm skriver om sykkelveger at det «i motsetning til alle andre infrastrukturtiltak [er] et enkelt og effektivt virkemiddel. Det koster relativt lite, er raskt å gjennomføre…». 

En statsvitenskapelig teori går ut på at enkle tiltak med stor oppslutning lett lar seg gjennomføre. Oslos mange sykkelplaner er ikke gjennomført. 

I min masteroppgave i statsvitenskap om forsøkene på gjennomføre de fire siste sykkelvegplanene i Oslo, «Plan på plan på plan», kunne jeg vise til at sykkelvegene bare ble gjennomført der de ikke kom i konflikt med andre interesser, det vil først og fremst si behovet for parkeringsplasser for biler. Sykkelveger er opprettet på mindre viktige strekninger med få konflikter med andre interesser, men ikke for de gjennomgående anleggene i sentrum der de er viktigst.

For sykkeltiltak er det verken politisk eller folkelig oppslutning om. Det finnes ikke noe parti som vil prioritere sykkel foran et annet samferdselstiltak eller andre samfunnshensyn. Enten er kjørende eller parkert biltrafikk viktigere enn sykkel, eller så er kollektivtrafikk det. Slik er det for byrådspartiene, Ap, miljøorganisasjonene eller de venstreorienterte. Lettere for tilrettelegging for sykkel blir det ikke av at politiet er så negativ til sykkeltrafikk. At en samferdselsbyråd fra Venstre skulle være mer sykkelvennlig enn en fra Fremskrittspartiet, framstod derfor ikke som særlig sannsynlig. Slik har det heller ikke blitt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.