tirsdag 9. oktober 2012

Hva er «mindretallsrettigheter»?


Når stortingsrepresentant for SV, Snorre Valen, ikke er opptatt av å stemme for Vestens kriger, advarer han i Klassekampen 3. oktober de nye demokratisk valgte lederne i Egypt. Han kritiserer også helt riktig Frps mangel på konsekvens i blasfemisaka og legger til: «venstresida [skal] være de konsekvente forsvarerne av mindretallsrettigheter». Men hva menes med mindretallsrettigheter?

Det virker som om Valen mener at et mindretall er en gruppe som kan sees på som en enig enhet. Og at det finnes flere grupper av «mindretall»? Men sånn er det jo ikke. Enten dette mindretallet er av typen «urbefolkning», ulike religiøse grupper, geografisk baserte grupper eller et politisk mindretall, så er slike mindretall og subkulturer sammensatt av mennesker som er uenig seg imellom. De som leder disse subkulturene bestemmer kravene til andre mindretallsmedlemmer slik det tjener deres egne interesser best. For eksempel kravet om kvinnens underordning av mannen. Skal da «venstresida» forsvare mindretallets rettigheter slik lederne i mindretallet definerer det, eller skal «venstresida» gå imot mindretallslederne og støtte mindretallet i mindretallet? I alle saker, eller i noen spørsmål — i så fall hvilke?

I boka «Nomade» skriver Ayaan Hirsi Ali i følge Klassekampen 18. september om en type mindretall, et subkulturelt, at de utgjør «lukkede enklaver av undertrykkelse, kunnskapsløshet og misbruk.» Romfolket omtales som om det bare er menn blant romfolket, slik statsviter Malin Lenita Vik påpeker i Klassekampen 1. oktober. Om det bare er én tradisjonell norsk elev igjen i en klasse av bare ulike innvandrere i Norge, sees denne eleven på som en som har krav på de mindretallsrettighetene Valen er opptatt av?

Finnes det noen rettigheter som har fortrinn framfor mindretallsrettighetene, sjøl om de måtte bryte med flertallet i mindretallet? Skal SVs stortingsrepresentanter kunne stemme mot selvbestemt abort, Natobombing av Libya og Hardangerbrua? Kan Nora gå som hun gjorde i «Et dukkehjem», også om hun er same, fra romfolket eller er med i Jehovas vitner? Men å støtte også slike Noraer, er ikke det å bekjempe «mindretallsrettigheter» slik «venstresida» nå for tida ser på de ulike mindretallsgruppene som én homogen gruppe?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.