fredag 3. desember 2010

Gullaug: Vegmilliardene som trengs — hvorfra?Følgende innlegg stod på trykk i Budstikka i går, 2. desember:

Buskeruds stortingsrepresentant fra Høyre, Trond Helleland, viser til Høyres leder Erna Solberg og deres helsepolitiske talsperson Bent Høie for at Høyre står bak vedtaket om å kjøpe tomt for bygge et nytt stort sykehus på Gullaug i Lier. Jan Tore Sanner benekter sin støtte i tirsdagens avis.

Ut fra erfaringene med Ahus arbeider jeg i Drammen sammen med Venner av Bærum sykehus for å hindre igangsetting av Gullaug — i enhver form. Dette for å beholde et likeverdig tilfredsstillende sykehustilbud både i Bærum, på Ringerike og i Kongsberg. Og vi kan ikke legge til grunn at Høyres helsepolitiske talsperson er uvitende om Høyres helsepolitikk.

Faktum er at Høyre i dette spørsmålet har valgt å stå skulder ved skulder med Arbeiderpartitoppene i Buskerud og på Stortinget. Nå reduseres sykehustilbudet i Agder, i Sogn og Fjordane og på Nordmøre. Investeringsmidler i størrelsesorden mellom 5 og 10 milliarder kan derfor sluses derfra og inn Gullaug-prosjektet. Men før en arbeidsplass med 3000 ansatte, tusen pasienter og enda flere pårørende kan få en reguleringsplan godkjent, må adkomsten godkjennes. Veg- og transportsystemene til de krav et framtidig Gullaug stiller, finnes ikke i dag. Og vegutbygging er kanskje den viktigste drivkraft i Buskerud for Gullaug-prosjektet.

Å fullføre riksveg 23 med tunnel fra Spikkestad til noen kilometer nord for Gullaug, ble i 2008 anslått til 4 milliarder kroner. Anlegget er ikke nevnt i Nasjonal transportplan for de neste ti åra, en ikke-forpliktende plan. Veg fra tunnelåpningen med tilknytningskryss til E-18 ei heller. Dette anlegget kan umulig koste under 2 milliarder? Plassering på Gullaug krever også et nytt kryss på Brakerøya, på grensa mellom Lier og Drammen. Hvor mye? Forbi Gullaug og sørover trengs også nye veganlegg i milliard-klassen. Og enda er ikke kollektivtransport tenkt på.

Det vil ta minst ti år å få vedtatt og bygget Gullaug. Men vegene finnes det ikke midler til å bygge innen ti år. Vegene kan vanskelig bli gjennomført på under 20 år.

Hvordan skal Høyre, og andre partier, få midler til alle disse veganleggene samtidig som Gullaug står ferdig? Bare å sløyfe ny E-18 til Oslo monner ikke.

I mellomtida må det brukes mange hundre millioner bare for å legge til rette for midlertidige løsninger på Drammen sykehus de kommende 10-20 år. Hvorfor ikke la de pengene som må brukes i Drammen bli permanent brukt der?

Gullaug er et uansvarlig prosjekt i mangemilliarders klassen. Prestisjeprosjektet er nærmest en fiks ide fra noen gammeldagse Ap-politikere, egentlig infantilt i sin uansvarlighet. Det er utrolig å se at Høyre, av alle, er villig til bruke så mange offentlige milliarder på Gullaug når et bedre alternativ er atskillig rimeligere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.