onsdag 8. desember 2010

Gullaug skrinlagt: En drøm blei til seier! Oppsummering


Jeg må innrømme at jeg sterkt hadde håpa på at Gullaug blei skrinlagt. Gullaug var jo et meningsløst prosjekt som jeg ikke kunne forstå at ansvarlige myndigheter kunne bruke opptil 10 milliarder på. Men med så sterke krefter for, og krefter som liker å briefe med makta si, turte jeg ikke å regne med at Gullaug blei forlatt. Den gledelige meldinga kom brått og overraskende på mandag, mens det så ut til å bli en enda skarpere og vanskeligere kamp. Jeg er egentlig fortsatt ganske opprørt over Arbeiderpartiet, men jeg kan selvfølgelig ikke unnlate å berømme dem for omsider å ha tatt til vettet og snudd. Det krever jo også litt mot å gjøre det etter all den uforsonlige kampen de har ført mot oss motstandere av Gullaug.

På den andre sida av banen:
Et enstemmig fylkesting støtta Gullaug foran siste stortingsvalg der representantene fra Fremskrittspartiet blei trua med eksklusjon hvis de ikke stemte for Gullaug, sjøl om de måtte være mot. Der Thorbjørn Jagland, Martin Kolberg og Bjarne Håkon Hanssen var pågående forkjempere i kjent autoritær Ap-stil. Tidligere drammensordfører Lise Christoffersen fortalte meg triumferende en gang i desember i fjor at helseministeren hadde bekrefta Gullaug fra Stortingets talerstol, og Torgeir Micaelsen fortalte meg «at dette tror jeg vi skal få til». Buskerud Høyre ivra også for Gullaug. Med hallingdølen Trond Helleland i spissen fulgt av Lene C. Westergaard-Halle som både er bystyrerepresentant i Drammen, fylkestingsrepresentant i Buskerud — og leder i Larvik Høyre! Og lederen i Buskerud Unge Høyre. Alle disse høyremedlemmene har ivret og ment at de har hatt svært gode poenger mot den rød-grønne regjeringa når de har etterlyst spaden i jorda på Gullaug. Trond Helleland har i spørretimen i Stortinget sikkert kost seg når han har kunnet skylde på Senterpartiet i fylket og SV sentralt for at det ikke kom fortgang i tomtekjøpet.
Helleland i Stortinget i mars i år: «…det blir undergravd av representanter for regjeringspartiene. Rett før jul gikk statssekretær Heidi Sørensen ut og sa at lokaliseringen av sykehuset var feil, det burde ligge midt i byen, og hun viste til Trondheim. Buskeruds egen Per Olaf Lundteigen gjør det han kan for å så tvil om prosjektet, og Senterpartiets årsmøte i Buskerud brukte lang tid på å sable ned et nytt sykehus på Gullaug.»

…mot oss
Resultatet er altså blitt det motsatte av det disse mektige jobba for. Fordi jeg starta en aksjon og
vi jobba mot dem? Selvfølgelig ikke, men uvesentlig har vår innsats heller ikke vært. Vi organiserte motstandere av Gullaug har gitt vårt bidrag. Vi har vært en del av aktørene. Jeg vil særlig takke Tom Helgesen og Harald Kaldestad for all hjelp og støtte når alt har sett som mørkest ut. Vi har bidratt til å svekke noen politikere, og styrke andre. At vi for eksempel har hatt null betydning for utfallet, kan jeg ikke forstå. Men hvor viktig målt med statistisk signifikans, er ikke lett å fastslå når det gjelder politiske prosesser.

Helse Sør-Øst, Vestre Viken og forurensa kvikkleire
Et avgjørende banesår for Gullaug kom selvfølgelig med foretaksmodellen, som fratok fylkene eiendomsretten til sjukehusa. Og når underforetaket Vestre Viken blei oppretta, og Bærum sykehus blei knytta sammen i en enhet med sjukehusa i nedre Buskerud, blei Gullaug-ideen enda vanskeligere å gjennomføre. Men Buskerud Ap og Buskerud Høyre høyna likevel den politiske innsatsen, og dermed fallhøyden.

Hurumflyplassen blei skrinlagt på grunn av tåkemålinger. Nå kom kvikkleire og forurensing på banen på Gullaug. Det kunne blitt en håndsrekning, som Gullaug-forkjemperne Dahlheim, Haraldset og Iversen ikke tok, i det de i et avisinnlegg 09.11.2010 i DT skreiv: «Kvikkleireforekomstene er løsbare, hvis den politiske vilje til å bygge et nytt sykehus for psykiatriske og somatiske pasienter i Drammensregionen er til stede». Heldigvis tok Aps nåværende ledelse etterhvert et annet standpunkt enn den tidligere «kloakkalliansen». Buskerud Ap har ikke offentlig sagt at de frykta konsekvensene for partiet ved det kommende kommunevalget. Det må likevel ha vært en reell grunn. Å hente et partimedlem fra Modum, som også er innvandrer fra Iran, gjøre han til ordførerkandidat i Drammen og få han til å fortelle drammenserne at de må akseptere flytting av sjukehuset til Gullaug, kunne lett ført til at Drammen Ap hadde blitt utradert av bystyret.

Naturvernforbundet kom med
Jeg ba om å få innlede om Gullaug overfor styret i Naturvernforbundet i Drammen. Og da styret blei overbevist om miljøulempene ved Gullaug, fikk med seg fylkesstyret og Naturvernforbundet sentralt hjalp til med å beregne miljøbelastningene med Gullaug, var et nytt nivå nådd. Det er ikke ofte Naturvernforbundet i Drammen, i Buskerud eller i Norge vinner fram! Per Valset har gjort en svært grundig og utholdende kamp for å påvise miljøskadene ved Gullaug. Imponerende, Per!

…statssekretær Sørensen
I forbindelse med siste stortingsvalg gikk Heidi Sørensen fra SV, statssekretær i Miljødepartementet, ut og sa at plassering av en arbeidsplass med 3 000 ansatte så langt i utkanten av et sentrum, stred mot alle miljøhensyn. Martin Kolberg gikk igjen fresende ut og sa at dette hadde ikke Miljøverndepartementet noe med. —
Hallo!

Venner av Bærum sykehus, Asker og Bærum Høyre
Så begynte venner av Bærum sykehus og Bærum og Asker Høyre å forstå hvilke farer som lå i å bygge et nytt kjempedyrt sykehus på Gullaug som måtte finansieres med pasientbehandling, så mange som mulig. Og dermed måtte ta pasienter fra Bærum, foruten Ringerike og Kongsberg. Da sa Asker og Bærum Høyre nei. For mer enn et år sida begynte jeg å skrive innlegg i Budstikka om Gullaug, men jeg gjorde ikke mer enn å følge opp det lokalpolitikerne der alt hadde skjønt.

Per Olaf Lundteigen
I god tid før siste valg fikk jeg kontakt med Senterpartiets stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen, og han begynte å uttale seg mot Gullaug fordi han skjønte hva et stort dyrt Gullaug kom til å bety for de lokalsjukehusa han jobba for. Lundteigen ga motstanden i Buskerud et ansikt, det eneste blant fylkets stortingspolitikerne, noe som var svært viktig. Sjøl om han møtte sterk motstand fra sitt eget parti, særlig fra dem som hadde nær forbindelse med fylkesordføreren. Martin Kolberg blei på sin vanlige «sjarmerende» måte rasende på Lundteigen i gjentatte debatter dem imellom i NRK Buskerud. Utenom Lundteigen var det særlig Frps (og nå Høyres) varaordfører i Drammen, Freddy Hoffmann, som profilerte motstanden. Nedre Eikers varaordfører for Frp, Knut Gjerde, var en av medinitiativtakerne til «Bevar og forny sykehuset i Drammen». Samme kommunes Ap-leder, Bent Inge Bye, gikk på overtid ut mot Gullaug, og ville ha sjukehuset i sin egen kommune, og fikk kraftige korrekser fra eget parti. Men ellers har det vært stille blant politikerne.

Buskerudbyen
Viktig har også etablering av det miljøvennlige samferdselsprosjektet Buskerud-byen vært. Formålet har vært å redusere klimautslippene og biltrafikken i hele nedre Buskerud rundt Drammen. Rapporten fra Transportøkonomisk institutt som ligger til grunn for prosjektet, tilsier klinkende klart at Gullaug strider mot alle prosjektets miljømål. Kanskje kunne Miljøverndepartementet og Samferdselsdepartementet ha stansa Gullaug av hensyn til miljøet om ikke Ap hadde snudd?

Bystyrepartiene
Av partiene i bystyret i Drammen er det bare Bylista som har profilert en motstand mot å flytte sjukehuset ut av Drammen. Alle de andre har sittet stille, bortsett fra Ap som har vært sterkt for.

Hva gjorde og mente egentlig Drammen Høyre?
«Alle» har visst at Drammen Høyres ordfører er mot Gullaug. Han har også lagt fram et forslag rett etter valget i 2005, men har siden sittet stille og ikke villet kjempe offentlig for Drammen. Han ville ikke delta i panelet på folkemøtet mot Gullaug. Han ville kjempe med «andre midler». Men med hvilke midler overfor en Ap-leda regjering? I det siste har han ikke argumentert for Drammen, men nøyd seg med å hevde at «Det viktigste er at vi trenger nytt sykehus», men lagt til — for noen — at han vil bli overrasket om Gullaug er best. Sånn har han tilpasset seg Drammens reelle ordfører i sjukehussaka, hallingdølen Trond «Gullaug» Helleland. Askers Høyre-ordfører mente Hansen burde tone flagg. Jeg har bedt medlemmer av bystyregruppa til Høyre skrive under oppropet mot flytting av sjukhuset. De nekta. Ikke fordi de ikke var enig, men fordi de hadde fått beskjed om at de da kunne bli inhabile om en avstemning om plassering av sykehuset i Drammen kom opp til votering bystyret! Bystyrerepresentantene for Høyre i Drammen må da være de eneste politikerne verden som blir inhabile ved å stemme for et politisk standpunkt de har sagt at de har! Drammen Høyre overlot jobben med å slåss for Drammen sykehus til Asker Høyre og Bærum Høyre.

Det har selvfølgelig vært viktig at Drammen Høyre har signalisert at det ønsker og har plass til sykehuset, og har beholdt tomter, og at ordfører har gitt uttrykk for «vi kan begynne i morra». Men Drammen Høyre har vært for passive og unnvikende i forhold til Buskerud Høyre. Jeg skjønner ikke at Drammen Høyre kan ha spilt noen avgjørende politisk rolle for at Gullaug blei vraka.

Frp
Etter tre avstemninger på Fremskrittspartiets fylkesårsmøte i 2007, var det fortsatt likt mellom tilhengere og motstandere av Gullaug. Den ubestridte sjefen for Frp i fylket, stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen, har åpenbart vært for Gullaug. Han tvang gjennom partipisken i fylkestinget der motstandere av Gullaug fikk valget mellom å stemme for Gullaug eller bli ekskludert. Knudsens løpegutt, stortingsrepresentant Jørund Rytmann, var i Stortinget
i juni i spørretimen og purra på Gullaug.

SV, Venstre og Rødt
Via kontakter prøvde jeg å få mulighet til å legge fram mitt syn for styret I Buskerud SV, men jeg nådde aldri fram med min henvendelse.

Drammen Venstre har ikke villet ha noe med motstanden mot Gullaug å gjøre, og har derfor avvist enhver kontakt på mine forespørsler. Venstre har på Stortinget også purra på Gullaug, ved stortingsrepresentant Ludvigsen. Venstre i fylket har fått vervet som fylkesvaraordfører. Det er vel riktig å si at Venstre blei betalt med dette vervet for å støtte Gullaug og få Drammen Venstre til å tie?

Rød Valgallianse/Rødt har også støtta Gullaug. Men søndag den 5. desember, dagen før demonstrasjonen til folkeaksjonen for lokalsjukehus foran Stortinget, og dagen før Ap snudde, snudde også Rødt og fylkesstyret oppheva årsmøtevedtaket og gikk mot Gullaug.

Andre aktører
Miljøverndepartmentet avviste å møte oss for å høre våre argumenter. Derimot fikk vi lov til å snakke med politisk og administrativ ledelse i Helsedepartementet ved hjelp av Lundteigen fordi Senterpartiet hadde en statssekretær der. Underskriftene mot Gullaug, ca 800, innhenta på kort tid, blei også overlatt Bjarne Håkon Hanssens departement uten at Hanssen gadd bry seg om motstanden.

Jeg har lagt fram mitt syn for «Drammen Næringslivsforening». Men de ville ikke ta noe standpunkt; det er likegyldig for dem, forstod jeg daglig leder på Hans-Petter Tonum. Jeg har også sendt et brev privat til tidligere styreleder i Helse Sør-Øst, Hanne Harlem, og sendt en epost til Raymond Johansen. Rune Gjelsten stoppa jeg også i skiløypa på Øyerfjellet og ba han bruke av sine «lommepenger» og kjøpe hele Gullaugtomta for å legge ballen død…Men Gjelsten ville ikke kjøpe tomta for den var for forurensa, mente han.

NRK og Drammens Tidende
En særlig kamp har jeg måttet føre overfor NRK Buskerud, som jeg i leserinnlegg kalte «Radio Gullaug». Nå pensjonert NRK-journalist Bjørn Nybro-Nilsen har vært et reint mikrofonstativ for Buskerud fylkesting og en ukritisk tilhenger av Gullaug, og kalt vår aksjon for ikke-eksisterende, med kraftig støtte fra toppledelsen i NRK Østafjells. I min avispolemikk med NRK Østafjells fikk jeg faktisk støtte på lederplass i Drammens Tidende. Heldigvis snudde NRK, og aksjonen vår og jeg blei plutselig eksisterende, og NRK begynte igjen å opptre som et normalt medium.

Drammens Tidende har vært en viktig debattplass i og med at den har sluppet til mange andres og mine innlegg mot Gullaug. Det skal DT ha takk og ros for. Men jeg er derimot skuffa over at avisa aldri tok mot til seg til på lederplass å gå imot Gullaug. DT unnlot å ta et annet standpunkt enn den politiske eliten i Buskerud. Det vil hefte ved DT som et historisk mistak i ei sak som vil gå over som en av de viktigste i Drammens historie.

Og bakom synger Erik Dahlheim…


Og nok en gang i en viktig sak for Drammen er tidligere ordfører og stortingsrepresentant Erik Dahlheim arkitekten bak en feilslått politikk. Dahlheim var den som stod bak politikken med å hindre rensing av kloakken til Drammenselva fra hvertfall 1976 og til 1987. Hans drivkraft var å sikre utbygging på Konnerud. Valg av trase for E-18 gjennom byen kombinert med ny veg til Kongsberg, blei også forpurra med dårlige løsninger initiert av Dahlheim, for å få staten til å betale for en kommunal veg opp til Konnerud, der Dahlheim sjøl bor. Dahlheim stod også i fronten for Gullaug, med utallige besøk hos helsestatsråden. Hvorfor? Åpenbart var igjen bihensyn og en hestehandel viktig: Å få penger til å fullføre hans erstatningsprosjekt for Hurum-flyplassen, den unødvendige Drøbak-tunnellen og riksveg 23. Dahlheim er også i spissen for å få kontæinerhavn til Drammen, som ingen andre byer langs Oslofjorden vil ha…

Det er vel nå på tide for politiske ledere og næringslivsledere å avsette Erik Dahlheim som strateg for Drammen og Buskerud?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.