fredag 25. juni 2010

Hvilken begrunnelse mot oljeboring?

SV, og dels Sp, har profilert seg på motstanden mot oljeleting og oljeboring i Lofoten og i Vesterålen. Også miljøorganisasjonene har vært veldig imot boring her. Motstanderne mot oljeboring har fått økt oppslutning på grunn av oljelekkasjen i Mexicogulfen. Mens særlig Arbeiderpartiet i Nordland, og sikkert også arbeidere flest, ser på oljeboring som en mulighet til å skaffe seg arbeidsplasser og at oljevirksomheten i tillegg skal gi økonomiske ringvirkninger i tillegg.

For Stoltenberg og Ap-ledelsen kan det være behagelig å vise til ulykken i Mexicogulfen som argument for å si nei, og så slippe en mulig regjeringskrise. I tillegg har jo mulighetene i Barentshavet nå åpnet seg som en erstatning for Lofoten og Vesterålen. Men for ikke å slå hendene av eget parti, og vel også eget grunnsyn, sier han i morges at ingen områder er fredet for oljeboring.

Hensynet til klimaendringene og miljø krever en annen politikk enn den som føres i verden nå. Det må være hovedbegrunnelsen. For jeg synes ikke det kan avvises enkelt at olja ikke kan ilandføres på en sikker måte. Jeg tror faktisk at det er mulig å bygge og ilandføre olja på en sikker måte. Og at sannsynligheten for et slikt uhell er så liten at det betyr mindre at konsekvensene kan bli enorme. Naturen har jo også en fantastisk egenevne til å rense seg opp. Jeg er prinsipielt villig til å akseptere at en må ta noen sjanser. For eksempel: Å tru at en skal kunne bygge og drifte jernbaner uten at liv går til spille, er urealistisk. Det er en risiko jeg er villig til å ta. Kanskje ikke helt sammenliknbart, men bare for å si at alt har en risiko ved seg, og risikoen for uhell kan ikke få styre hva en skal gjøre.

Mitt argument for å gå mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen, og alle andre steder, er at dette innebærer å satse på en energikilde som vi ikke lenger kan basere oss på. Tilgangen på olje og andre fossile kilder må sterkt reduseres slik at den blir så dyr at andre og mer miljøvennlige energikilder utvikles og tas i bruk.

Slike prinsipielle argumenter har imidlertid svært vanskelig for å slå gjennom politisk og i mediene. Men satsinga på sikkerheten som argument mot olja er en dristig veg å gå.

Jeg har forsøkt å finne ut hvorfor det er så viktig å hente opp mest mulig olje nå straks. Det er mulig det ligger lett og åpenbart i dagen, men jeg finner det ikke på nett, og kan ikke se at for eksempel Oljedirektoratet skriver noe prinsipielt om det. Dette er vel heller ikke noe vår kjære kritiske presse spør om?
Skal jeg anta noe, må det være at Stoltenberg & co tror at om olja ikke tas opp og selges nå, så vil den ikke ha noen verdi når andre og/eller miljøvennlige kilder tas i bruk. Og at rike Norge dermed plutselig blir et fattig land?

Er det ikke også en viktig grunn at de norske regjeringene vil sikre USA en pålitelig oljetilgang, og for at amerikanske bilister skal få kjøre rundt med bensin til 4,9 kroner literen?

Jeg håper jeg kan komme tilbake med mer stoff om norske grunner til å ta opp olja nå.

Et viktig argument mot oljeboring, er jo rett og slett at vi ikke får noen nytte av oljeinntektene. De kan jo ikke brukes i Norge, men brukes til å opprettholde internasjonal finansspekulasjon, og i beste fall til litt infrastruktur i andre land. Ved en virkelig omfattende internasjonal krise vil alle våre oljeinntekter, investert i tall på papirer, forsvinne som dogg for sola. Hadde de vært investert i infrastruktur her i landet, hadde vi i det minste hatt noe igjen.

Det finnes altså svært mange andre viktigere argumenter mot oljeboring og mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen enn faren for oljesøl. Men de er det vanskeligere å nå fram med. I stedet må en satse på risikoargumentet som for øyeblikket er opportunt å bruke. Det er trist, men også typisk for det offentlige ordskiftet.

1 kommentar:

  1. Det å "spare" oljen til senere er kanskje det beste argumentet mot borring jeg har hørt til nå! Vi kan jo potensiellt tjene mye mer når det blir mindre olje i fremtiden. Det blir kanskje også for dumt å bare erklære at man aldri skal borre, men vi har vel ikke hastverk?

    SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.