tirsdag 22. juni 2010

Gratulerer Bergen!


I dag blir bybanen i Bergen åpnet - gratulerer! Det er et lite skritt i riktig retning, og jeg gratulerer dem som har klart å kjempe dette gjennom. Mitt nærmest ubetydelige bidrag var å få holde et foredrag 07.10.1991 i Bergens Sporveisfunksjonærers forening til støtte for bybanen. Noen måneder seinere ga jeg for øvrig et intervju til Bergens Tidende der jeg ga uttrykk for at jeg syntes synd på Bergen, fordi hele byen kom til å bli gjennombora og ødelagt av breie motorveger.


Men blir bybanen, en påstått kombinasjon av trikk og t-bane, et effektivt alternativ til bilkøer, eller bare et sosialt alternativ for dem som ikke har bil? Eksklusiv plass for bybanen i sentrum krever vel litt vel mye areal? Er tilrettelegging for privatbilbruk i sentrum fortsatt hovedsporet?


Og blir det sånn at med gjenopprettinga av bytrikken i Bergen, at trikker og trolleybusser igjen blir etablert i norske byer? Det var en stolt ordfører i Bergen, Harry Hansen, som gravla bytrikken 1965, som landets første by, og han sa at nedlegginga av trikken var et framtidsretta tiltak i tråd med Bergens tradisjoner. Framskrittet som alle skrøyt av på slutten av 1960-tallet, var ikke noe framskritt, verken økonomisk, miljømessig eller i forhold til effektiv transport. Det var ikke tilfeldig at bilindustrien kjøpte opp alle kollektivselskap i California, og la dem ned.


Men litt synd er det at en med utforminga av bybanetraseen ikke har klart å ta tilstrekkelig hensyn til syklistenes behov.

Foto fra Bybanens hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.