torsdag 4. mars 2010

Uansvarlig!


Dette innlegget står på trykk i Drammens Tidende i dag:

Martin Kolberg og Lise Christoffersen prøver å appellere til ansvarlighet i sin kronikk om nytt sykehus på Gullaug. Og hevder «Enten blir det Gullaug eller det blir ingenting». Både denne påstanden og deres arbeid for Gullaug er det som er uansvarlig i denne saken.

Det var Buskerud fylkeskommune som i sin tid foreslo å bygge nytt sykehus på Gullaug. Men nå er det helt andre tider. Fylkene eier ikke lenger sykehusene. Buskerud fylke er en del av foretaket Helse Sør-Øst, og under der igjen regionen Vestre Viken. Sykehusplasser for Drammen er ikke lenger en fylkessak, men en del av hele vestre del av hovedstadsregionen, der også Asker og Bærum inngår. Det er derfor formelt og reelt feil når Kolberg og Christoffersen gjør spørsmålet om nytt sykehus til en fylkessak for Buskerud.

Forslaget om Gullaug innebærer en milliardinvestering og et kjempesykehus, slik som A-hus nesten ved Lillestrøm. Konsekvensene av det nye store og dyre A-hus, er nedlegging av lokalsykehus i Oslo som Aker sykehus. Skal et så stort sykehus som A-hus være lønnsomt, må det ha mange pasienter, og de må tas fra småsjukehusene. Blir Gullaug en realitet, er det ikke bare sykehuset i Drammen som må legges ned, men også Kongsberg og Ringerike. Og selvfølgelig også Bærum sykehus. Planene for dette er alt begynt ved noe som kalles «funksjonsfordeling». Det er et velferdsgode å ha kort veg til sitt lokale sykehus som kan stå for fødsler og akuttmedisin. Innbyggerne i Oslo tenkte seg ikke at lokalsykehusene skulle bort når A-hus stod ferdig, men det burde de ha skjønt. Innbyggerne i Vestre Viken, i Bærum, Asker og Buskerud-kommunene, bør begynne å innse dette snarest mulig for å beholde sykehustilbudet sitt.

Regjeringa ved statsminister Stoltenberg og finansminister Johnsen har varslet mindre offentlig pengebruk. Ikke bare er Gullaug i seg selv uønsket, men det vil legge beslag på så mange milliarder at det ikke bare blir en belastning for hele landets helsebudsjett, men også komme i motstrid til mange andre og viktigere offentlige tiltak.

Ved å konsentrere knappe helsemidler til å ta igjen forsømt vedlikehold i Drammen og bygge nye bygg der etter konkrete aktuelle behov, kan innbyggerne i Vestre Viken få ivaretatt sitt helsetilbud på en forsvarlig måte. Å bygge slott som en prestisje for fylkespolitikere som ikke lenger er eiere av noe sykehus er uansvarlig. Uansvarlig er det også å øke miljøbelastningen ved å bygge på Gullaug, jf Buskerud Naturvernforbund.

Det er all grunn til å lure på hvordan det er mulig for politikere å si nei til byggestart i morgen i Drammen. Ansvarlig er det hvertfall ikke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.