fredag 12. mars 2010

Uforståelig kunnskapsløst

Følgende kronikk av meg stod i Drammens Tidende i dag som «Uforståelig kunnskapsløst om byens historie».

Høyres bystyrerepresentant Lene C. Westgaard er så fornøyd med Drammen i dag at hun gjerne vil gi Høyre hele æren for det. Og begrunner det med en rekke påstander, som alle er gale. Enda tre kronikker og en leder i Drammens Tidende i fjor sommer kunne forhindret henne fra å ta så feil, om hun hadde giddet å sette seg inn i det hun skriver om.

Westgaard burde ha merket seg sin egen ordfører Hansens kronikk i DT 18. juli i fjor. For Hansen skriver der faktisk at det ikke bare er Høyre som skal ha æren for dagens utvikling, men også andre politiske flertall i bystyret. Der Westgaard ser Høyres ledere som de som fikk renset elva, skriver Hansen at det «var stor vegring i Drammen for å rydde opp i byens miljøsynder».

«Kloakkrammeplanen ble lansert under Høyres ordfører Einar Haflan i 1986» skriver Westgaard. Det er feil. Kloakkrammeplanen ble vedtatt av Drammen bystyre i 1972, 14 år tidligere! Og i følge denne planen skulle kloakken fra minst 40 000 av byens innbyggere være rensa innen 1992. Men planen ble omtrent samtidig med vedtaket lagt til side av økonomiske grunner. I 1976 ble fylkesmannen utålmodig over at ingen rensing skjedde, og påla derfor kommunen å rense kloakken. Da anket Arbeiderpartiets ordfører Erik Dalheim på vegne av bystyret fylkesmannens rensepålegg inn for miljøvernminister Gro Harlem Brundtland. Og Gro ga kommunen medhold, og gjorde det mulig for Drammen å fortsette å slippe urensa kloakk fra 40 000 ut i elv og fjord.

Westgaard skriver videre om Høyres ordførere «Hallan» og Iversen: «Det er disse to vi kan takke for at Drammenselva ikke lenger er brun». De fleste vet at dette ikke stemmer. Hele 10 år etter Gros tillatelse til å slippe kloakken ut i elva, hadde fortsatt ingen rensing skjedd. Fylkesmannen tok igjen mot til seg, og påla på nytt Drammen kommune å rense kloakken. Drammen kommune anket igjen dette pålegget inn for Miljøverndepartementet. Opprettholdelse av anken lå som en forutsetning for det enstemmige vedtaket i april 1987 om en ny renseplan, i praksis et uforpliktende løfte om rensing da finansieringa ikke var bindende. Ordfører Turid Wickstrand Iversen ledet det bystyremøtet som bekreftet anken mot fylkesmannens pålegg om rensing. Hun ledet seinere en politikerdelegasjon inn til departementet for å prøve å få departementet til å tillate fortsatt kloakkutslipp, og uttalte seg håpefullt til lokalvisene etterpå i håp om at de kunne fortsette med kloakkutslippene. Hvordan kunne hun det når hun i følge Westgaard var så opptatt av en rein elv? Og ikke bare det: Ordfører Iversen sa at Drammen ikke kunne leve med en rein elv. Det er helt uforståelig at Westgaard kan få Iversen til å framstå som renseren av elva.

Foran bystyremøtet i mai 1987 tok jeg initiativet til Drammenselvas venner, og vi krevde at bystyret skulle trekke tilbake sin enstemmige anke fra april. Bystyret inkludert Høyre ville ikke det. Men det initiativet Drammenselvas venner tok, fikk for oss initiativtakerne uventa stor oppslutning. Aftenposten skrev om «Kloakkpress i byen». Politikerne levde den gang som nå i sin egen lille isolerte verden, og forstod ikke drammensernes irritasjon over dopapir og avføringspølser fra mennesker langs strendene og blant fritidsbåtene. Denne politiske situasjonen gjorde det vanskelig for daværende miljøvernminister Sissel Rønbeck å unngå å gi landets verste kloakkkommune pålegg om rensing. Hun truet med betydelige dagbøter om kommunen fortsatt unnlot å rense. Og Drammen slapp svært billig unna ved at staten betalte betydelig for rensinga.

Det eneste forsvaret for Høyre i kloakkspørsmålet var at det ikke var Høyre som var den store føreren i kampen mot rensing av kloakken. Høyre var bare en underdanig og villig etterplaprer av det opplegget mot rensing som Arbeiderpartiets tidligere ordfører Erik Dalheim hadde staka ut. Og at de aksepterte rensepålegget sammen med de andre partiene når det først var gitt.

Westgaards innlegg er med sin sine feil og fortielser pinlig for Høyre og for Drammens politikere. Hun kritiserer også sin egen nåværende ordfører. Feil kan alle gjøre, mest de som handler mest. Men å skjule dem og unndra seg ansvaret for dem slik Westgaard gjør, er bare ynkelig. Dessverre er det å skjule historia om kloakkrensinga en populær politikersport i Drammen for tida — ved siden av å flytte sykehuset ut av byen.

Ove Bengt Berg, initiativtaker til Drammenselvas venner

(Se også http://www.bengt-berg.blogspot.com fra juli i fjor)

Foto av meg i 1988, brukt i DT: Av Kirsti Marie Lau

2 kommentarer:

  1. Jeg husker heller ikke historien, slik Høyre forteller den. Men jeg synes det er forbøffende få som har lært noe av historien. Overhode.

    SvarSlett
  2. Ja, om å lære av historia, der er vi nok prinsipielt helt enige, sørgelig nok. Og når behovet for å lære er størst, går vi enda mer i flokk.

    SvarSlett

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.