onsdag 3. mars 2010

Drammen — byggestart i morgen!


Den nye lokalpolitikeren i Buskerud, Aps Martin Kolberg, har i en kronikk slått seg sammen med tidligere Drammens-ordfører Lise Christoffersen om et panisk forsvar for prestisjeprosjektet til fylkespolitikerne i Buskerud; Gullaug. De har nå trått inn på banen som reserver for de gamle pampene Dahlheim og Haraldseth, men med identisk politikk.

Kolberg/Christoffersen er opptatt av historia og hva som skjedde før for å begrunne at deres tidligere standpunkter om Drammen ikke kan gjelde i dag. Men sykehusbehovet skal dekkes i dag, ikke på 1990-tallet!

I Drammen finnes det i dag tomt som ikke fantes tidligere, og der er det plass til alle bygg som er prosjektert på Gullaug. Bygginga kan begynne i morgen, sier Drammen kommunes politiske ledelse. Fordelen ved Drammen er også bygginga kan dimensjoneres etter de aktuelle behov, og ikke er avhengig av en kjempestor milliardpakke som på Gullaug.

Martin Kolberg har tilkjennegitt sitt negative syn på Miljøverndepartementets formelle og reelle kompetanse, og sin egen elsk for bilkjøring. Lise Christoffersen protesterte ikke da et enstemmig bystyre i mai 1987 ba Miljøverndepartementet oppheve fylkesmannens påbud om å rense kloakken i Drammenselva. Buskerud Naturvernforbund har i en grundig uttalelse pekt på hvilken økende privatbilkjøring med økt CO2-utslipp Gullaug vil føre til. Kollektivtrafikk ut til Gullaug er det ingen grunn til å tro på, og den vil uansett ikke kunne være økonomisk bærekraftig da den som i Drammen ikke kan kombineres med annen kollektivtrafikk. Gullaug strider også mot forutsetningene for miljøtiltaket «Buskerudbyen». Så «Kolberg + Christoffersen = miljø» har ikke noe som helst sant i seg!

Det er grunn til å gjenta at tilhengerne av Gullaug misbruker et behov for utvidelse og fornying av sykehustilbudet til fordel for et stort prestisjeprosjekt for uansvarlige fylkespolitikere, og dels til å skaffe økonomisk virksomhet til Hurumlandet. For hva kan ellers være grunnen til at de sier nei til å bygge i morgen alle Gullaugs prosjekterte kvadratmetere i Drammen sentrum?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.