mandag 11. januar 2010

Sanner – hvem kan velge mellom trygd og arbeid? Virkelighetsfjerne statsbyråkrater på Stortinget!

Jeg hørte i dag Høyres nestleder Jan Tore Sanner i Dagsnytt 18 som i debatten med SV om muligheten for å øke skattene til fellesskapet, sa at om det blei høyere skatt, så ville resultatet bli at det vil lønne seg så lite å jobbe at folk heller ville velge å gå over på trygd. «Velge å gå over på trygd?» Hallo? Hvilken verden lever Sanner i? Omgås han bare nullskattytere og snyltere som eiendomsmeklere og børsspekulanter? Det er åpenbart at Jan Tore Sanner aldri har sagt fra til Nav at han heller vil ha trygd enn å jobbe. Da ville han møtt en verden han bevisst påstår ikke finnes. Du vil ikke kunne si fra at du vil ha trygd, Sanner! Du må gjennom en lang, tungvind og for mange en nedverdigende prosess for å få en slik ytelse, Sanner. Kanskje ikke for å få sjukepenger, hvertfall ikke hvis du er en sterkt pressa politiker som tyr til sjukmelding der andre må gå på jobb, men hvis du vil ha attføringshjelp eller uførepensjon for en tidsbegrensa lang periode eller fram til alderspensjonen, ikke klarer å jobbe lenger, da er det meget vanskelig, Sanner. Hvis du ikke mener å frata folk retten til alderspensjon ved oppnådd pensjonsalder, da?

Jeg må si jeg har problemer med å forstå at det går an å være så grunnleggende kunnskapsløs om et så sentralt politikkområde, folketrygdloven, et område han åpenbart som en av landets ledende politikere burde ha grunnleggende kjennskap til.

Sanner bekrefter dessverre inntrykket av stortingspolitikerne som en samling svært kunnskapsløse, fordomsfulle og anti-sosiale og reaksjonære politikere. På lørdag kom det fram i en undersøkelse i Dagbladet at hele seks av ti stortingspolitikere mente det var altfor lett å få sjukmelding. Bygger de det på noen fakta og undersøkelser av at det bare er å melde seg sjuk? Nei. Hvor har stortingspolitikerne meningene sine fra?

Det er all grunn til å se nærmere på rekrutteringa til Stortinget. Jeg har tidligere skrivi at Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter skvalper over av ensidig markedsliberalistisk kåte politikere. Holdninga deres til sjukelønnsordninga på lørdag er en bekreftelse på dette. Hele 32 av Aps 64 representanter svarte ja på at det er for lett å bli sjukmeldt, altså halvparten av LOs valgstøtte bare har lite til overs for LOs standpunkt. Det er nok som Gerd-Liv Valla sa på Dagsrevyen i dag, at i bånn ligger Sandmanns-utvalgets innstilling om redusert sjukelønn.

Men øverst troner Jan Tore Sanner i en kunnskapsløs påstand om at det bare er å forsyne seg av trygd hvis du ikke vil jobbe. — At det går an! Rett og slett utrolig, og rett og slett opprørende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.