torsdag 7. januar 2010

Gullaug — urealistisk og feil

Følgende innlegg står på trykk i dagens utgave av Drammens Tidende:


Kommunalsjefen i Lier, Bjørn Harry Støle, påstår i sin kronikk i DT 5. januar at «Innholdet er viktigere enn plassering for nytt sykehus i Vestre Viken». Men dette tar han ikke på alvor. Ansatt som er han er for å skaffe mest mulig økonomisk virksomhet til sin egen kommune, argumenterer han ensidig med lokalisering til sin kommune. Dermed underslår også han at hver eneste kvadratmeter som er foreslått bygd på Gullaug kan plasseres i Drammen sentrum, til og med med de samme bygningene!

Jeg personlig har verken noe imot økonomisk virksomhet i Lier og er heller ingen særlig stor drammenspatriot. Jeg er opptatt av hvordan et helsetilbud kan løses best mulig i forhold til de tjenestene helsetilbudet skal tilby befolkninga, og de menneskene som skal jobbe der og være pasienter og besøkende. Da er selvfølgelig avstanden fra der folk bor viktig. Men viktigst for meg er hensynet til miljøet, og en av de største miljøtruslene er alt for mye reising og for lang reising. Å legge sykehuset til Lier innebærer fortsatt arealspredning, og det er det som vi nå må slutte med. Og er det noen kommuner i Norge som ikke har forstått det miljøskadelige med arealspredning, og som arbeider mot fortetting, så er det jo Lier, kommunen Støle er sjef i. Jf kjøpesenterutbygginga på Tranby, ikke polutsalg i Lier«byen» m.m.

Av de omleggingene som må til for å gi vårt bidrag til redusert temperaturstigning på jordkloden, er fortsatt lokalisering i Drammen for sykehuset både det minst belastende og det mest virkningsfulle vi kan bidra med.

Det er dessuten ikke riktig som Støle skriver at det er viktig at det psykiatriske behandlingstilbudet må knyttes nært til det somatiske. Det er nå svært omstridt i helsesektoren, og det er ikke sikkert at Vestre Viken vil foreslå det. Men Drammen har plass til også dette behandlingstilbudet!

At mange kan være oppgitt over de fortsatte diskusjonene om plasseringa, er forståelig. Men det sier noe om det feilaktige med forsøket på å flytte sykehuset ut av et miljøvennlig sentrum. Å bygge nytt i Drammen kan skje både raskere og mye billigere enn ved å bruke sykehuset som en brekkstang for enda større arealspredning i Lier. Fornyelsen og utbedringa i Drammen kan begynne i morgen!

Ove Bengt Berg
Bevar og forny sykehuset i Drammen


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.