lørdag 23. januar 2010

Veldedighet er ikke svaret — USA har tilrettelagt for over 110 000 drepte

Hvor store de menneskelige lidelsene av et jordskjelv blir, er et resultat av hvor forberedt en har vært på jordskjelvet. Og dermed av hvordan bygningene er konstruert. Rett og slett et resultat av politiske valg. Dette er jo så åpenbart at det er selvsagt. Noe som hvertfall amerikanske myndigheter har tatt konsekvensen av i sin egen stat. Ved at bygningene i det jordskjelvtruede California er konstruert på en spesiell måte for å kunne tåle et jordskelv.

Haiti er et av verdens fattigste land, iflg wikipedia. Men USA har hatt avgjørende innflytelse og okkupert Haiti gjennom årtier på en slik måte at fattigdommen har blitt ekstrem under de mest despotiske ledere, som Papa Doc. Utvikling og bygging av samfunnsmessig infrastruktur har i praksis vært helt fraværende.

Følgelig er det USA som må ta hovedansvaret for de anslåtte 110 000 drepte haitianere. Hadde USA vært opptatt av å sikre befolkninga og ikke rane landet, hadde det selvfølgelig vært bygd en infrastruktur som kunne tåle jordskjelvet.

Når mange nå vil vise sin medfølelse og samle inn penger til det lidende folket, er det selvfølgelig en god tanke med påfølgende handling som er prisverdig. Men det er ikke veldedighet som skaper gode sosiale forhold for folk. De rikeste har alltid drevet veldedighet for å sikre sin egen makt. Behovet for hjelp er så stort at bistand fra enkeltpersoner som berømte amerikanske og norske artister, betyr lite i forhold til behovet, som bare internasjonale organisasjoner og stater kan bidra med. Det som hadde betydd noe for fattige haitianere og andre av verdens folk, var om vreden nå hadde reist seg mot de statene med USA i spissen som har ansvaret for at et jordskjelv kunne drepe og skade så mange mennesker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.