lørdag 16. januar 2010

Gullaug: Misbruk av sykehusbehov


Følgende innlegg stod på trykk i Drammens Tidende 15. januar 2010:

Jeg er ikke kjent med at noen mener at dagens standard på sykehuslokalene, og størrelsen på arealet, på Sykehuset Buskerud - Vestre Viken, er tilfredsstillende. Innredninga, størrelsen og tilrettelegginga må forbedres. Men når svaret på dette behovet hevdes å være flytting til Gullaug, kan det hvertfall ikke være sykehusbehovet våre politikere er opptatt av. Det er jo ganske utrolig at Arbeiderpartiets førstekandidat Martin Kolberg kan være så uvitende at han i DT 14.12.2009 kan hevde at det ikke er plass på det nåværende sykehusområdet. Det er det, for Drammen kommune har lagt fram et forslag der alle planlagte bygninger på Gullaug er plassert på det nåværende området, og med den nåværende sykehusblokka som administrasjon og hotell. Ikke bare er det plass, det er også meget miljøvennlig å plassere sykehuset i sentrum der øvrig kollektivtrafikk kan kombineres praktisk og økonomisk med transporten til og fra sykehuset. Se hvordan det var mulig og er blitt en suksess i Trondheim med et enda større sykehus midt i sentrum der! Også i Lillehammer ligger Opplands største sykehus midt i sentrum.

Merkelig er det også at en så sentral politiker som Kolberg kan eliminere både Miljøverndepartementets eksistens og kompetanse i miljøspørsmål.

Det er positivt at fylkets ledende politikere tenker på økonomisk utvikling i Buskeruds sørøstre del. Men dette kan verken settes høyere enn miljøbehov, behovet for et sykehus som er enkelt tilgjengelig for pasienter, pårørende og ansatte — eller til økonomi. Sykehusbehovet er for viktig til at det kan misbrukes til å skaffe aktivitet til et sted ingen andre næringsinteresser vil ha noen aktivitet. Skal politikerne arbeide for utvikling på Hurumlandet eller i utkanten av Lier kommune, må de bruke et annet tiltak enn sykehuset for det behovet.

Det er egentlig ganske utrolig at fylkets ledende politikere er nesten samstemmige om flyttinga til Gullaug. Men det må bare være et tidsspørsmål før flere kommer til å måtte tre ut av denne fronten. Ikke minst fordi flyttinga til Gullaug er et isolert politikerprodukt som ikke har tilstrekkelig folkelig oppslutning. Og det er de politikerne som snur først som vil stå igjen med størst ære: De som ikke misbruker et sykehusbehov til et meningsløst forsøk på kunstig ånderett på en avsides region.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.