tirsdag 30. oktober 2018

Ap, Sp og KrF sammen: En reaksjonær regjering

Fra dagens Klasse-
kampen.

Dette innlegget, minus de to avsnittene i kursiv om kristen politikk nå og historisk, står på trykk i Klassekampen i dag:

Mange som regner seg som venstreorienterte gleder seg over mulighetene til å kaste Solberg-regjeringa og få Kristelig Folkeparti og Senterpartiet i regjering under Arbeiderpartiets ledelse. Det vil ikke bli en regjering til glede for vanlige folk.

I Europa finnes det ikke noe kristent parti som ikke er sterke tilhengere av markedsøkonomi, og i USA er de kristne organiserte mer markeds-orienterte jo mer kristne de er. 

Tilhengerne av den kristne ideologien har hatt to tusen år på skape økonomisk rettferd og gode sosiale liv for menneskene. Uten å ha lyktes med annet enn å skape en velstående kirke med mektige rike og krigerske menn. Religioner er konstruerte for å gi de mektige og deres etterkommere samme makt til evig tid. Bare frigjort fra religioner har det vært mulig å oppnå det vi har av samfunnsmessig sosial rettferdighet i dag. Der ethvert forsøk på framskritt blei motarbeida av de kristne, av kirken og av Kristelig Folkeparti i hele sin eksistens.

Om KrFs landsmøte vedtar å innlede regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, vil nær halvparten av medlemmene heller gå inn i regjering med Sylvi Listhaugs parti. Skal ikke KrF sprekke omtrent på midten, må alle disse Frp-tilhengerne i KrF gjøres fornøyde for at Arbeiderpartiet skal få sin første kristne statsminister. 

Det er lett å glemme at Ap ikke er noe radikalt alternativ og ikke står for en framstegsvennlig politikk. Ap er for EUs anti-sosialdemokratiske politikk. Både Ap, Sp og KrF er ivrig for å krige på vegne av USA, en politikk også SV har vist at de mer enn gjerne slutter opp om.

Med KrF i en slik regjering må kvinnene bli taperne. De skal betales for å være hjemme; de fattigste og dårligst utdanna av dem. 1. mai 2014 var KrFs krav om forsøk på innskrenking av abortloven og med krav til helsepersonell, hovedsak. LO gir vel opp dette kravet for å få Ap i regjering? Både KrF og SV vil ha mange nye innvandrerne og de er også for at muslimene skal få alle de rettighetene vi i århundrer har slåss for at de kristne skal miste. Forsvar av Israel er KrFs viktigste utenrikspolitiske sak, også når kristne fordrives der, «for det står i Bibelen». Det eneste positive ved denne regjeringa kan være at Sp klarer å snu KrF og Ap i deres kamp for det meningsløse «fylket» Viken. 

Den kristne Ap-lederen ville i valgkampen i 2017 i regjering med både Venstre og KrF. Det tapte Ap valget på. Det blir neppe lettere for Ap i 2021 om de vil gjenvelges etter å ha sluppet KrF inn i regjering. 

Historikeren Finn Olstad har skrivi boka om «Frihetens århundre». Med KrF i regjering med Ap og Sp, kan kommende historikere forberede seg på å skrive boka «Reaksjonens århundre». 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.