tirsdag 16. oktober 2018

«Wagen-nekt» — ikke dumt


Klassekampen i dag
Klassekampens utenriksmedarbeider Yohan Shanmugaratnam omtaler i dagens utgave den store antirasistiske og innvandringsvennlige demonstrasjonen i Berlin på lørdag. Under motto  #unteilbar (udelelig, eller «ikke splitt oss»).  Der det var forbudt å bruke det tyske flagget.

Shanmugaratnam er opptatt av den omstridte politikeren i Die Linke, Sahra Wagenknecht, som ikke deltok i demonstrasjonen, trass i at partiet slutta seg til demonstrasjonen. Fordi hun, som han skriver 

«Wagenknecht mener å se en tendens blant tyske antirasister til at én bestemt posisjon — å være for åpne grenser — blir gjort til «den avgjørende posisjonen». Dette er et krav som «de fleste mennesker anser som urealistisk og fullstendig virkelighetsfjernt — og det har de også rett i», siterer han henne fra et intervju med avisa Der Tagesspiegel

Partimåling pr 11.10.2018, Ard
Wagenknecht viser til at organisasjonen «Åpne grenser for alle» hadde en dominerende rolle i grunnlaget for demonstrasjonen. Shanmugaratnam underslår at demoen i praksis var en demo for åpne grenser med krav om å skrote hjelpesløse EU-vedtak mot økt innvandring. 

Shanmugaratnam mener at det at Wagenknecht ikke ville delta i demoen framstår som «underlig og unødvendig». Nei. Wagenknecht har grunnlagt en ny organisasjon Aufstehen (Stå opp), til sterk motstand blant egne partifeller. Det er nærmest en fraksjon i partiet mot partilinja. Formålet er å opprettholde statsgrensene for å bestemme hvor mange nye innbyggere Tyskland skal ha — uten å komme fordommer og rasistiske holdninger i møte. 

Fra Ard1, text-tv s 161
Wagenknecht er med ett blitt en av Tysklands mest populære politikere. Mens Die Linke har en oppslutning på 10 prosent, har Wagenknecht personlig en oppslutning på 40 prosent, bare slått av tre andre, deriblant Merkel med 44 prosent. 

Mens alle venstreorienterte i Vesten slutter opp om de tunge økonomiske interessene som vil ha så mye innvandring som mulig — og vi kan vel legge til mye krig også — så står Wagenknecht opp mot denne politikken og går i spissen for en ny retning. Vil den få oppslutning? Det bør den.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.