lørdag 3. november 2018

Abortpartiet Rogaland drar med seg Frp i undergangen


«Historiens bremsespor» i Dagbladet 04.09.2008,
sitert i A-magasinet 01.11.2018
En trengte ikke å høre mange innlegg fra Kristelig Folke-partis ekstra-ordinære lands-møte for å forstå at KrF er et én-saksparti. De har tapt alle kampene de har sloss mot fra stiftelsen, og etter at de i 2008 innså at abortkampen deres også var tapt for godt, tror likevel flertallet av medlemmene nå at de kan få revansj for det tapet nå, i 2018. Fordi statsminister Erna Solberg har lovd dem det. Abortspørsmålet er den desiderte aktoppslukende hovedsaka for partiet.

Brei høyrefront puster letta ut: 
KrF + Frp = sant
Partiet kan øyne håp i at så mange utafor partiet nå er lykkelige over at KrF nå skal inn i regjering med Frp, Venstre og Høyre. Mediefronten som støtter dem er sjeldent brei til KrF å være: Den rommer Resett, document.no, Nettavisen, VG, Trygve Hegnars Finansavisen, Dagens Næringsliv og Aftenposten, om ikke flere. Alle som har venstresynspunkter bør også være glade. Ap, Sp, SV og Rødt ville mer enn gjerne ha nærma seg KrFs sine synspunkter på mer innvandring, flere konsesjoner til religionene, støtte til det flerkulturelle parallellsamfunnet og vekt på humanitær enkelthjelp framfor samfunnsmessige tiltak.


KrFs krav om tvangsfødsler 
Sissel Henriksens INNSPILL s 3 i KK i dag
I en kom-mentar i spalta INN-SPILL i Klasse-kampen i dag skriver Sissel Henriksen at det KrF vil, er å tvinge kvinner til å føde evig hjelpetrengende barn med alle slags sykdommer. Fostre med store skader, kanskje uten hjerne og med sjukdommer som gjør at de dør tidlig. Fordi KrF vil sikre «mangfoldet» og ikke sortere mennesker. Og det sier et parti som har i ryggmargen og som sin livsoppgave å sortere mennesker i de moralske og de umoralske, de verdige og de uverdige.

Belønninga til KrF, Frps undergang?
Når statsministeren og de andre partiene åpner leketøysbutikken for det lille barnet KrF, er det de vil ha og det de skal få, noe som Frp må gi fra seg. 
Fra A-magasinet 01.11.2018
Frp er et parti som i praksis er et parti for å tjene de aller rikeste, men som i ord sier de ikke liker all innvandringa og særlig «muslimsleikinga», et ord som partiets nestleder Sylvi Listhaug har brukt. Noen kommentatorer har pekt på at det var Listhaugs innsats i valget som berga Frps oppslutning på omtrent samme nivået. 

Men Listhaugs ord er ikke Frp-politikk, 
langt fra. 
Hvor vil grensa gå for hva Siv Jensen vil godta for å beholde skatteletta og gjennomføre privatiseringa av offentlig sektor raskere enn Ap? Ved et eget Innvandringsdepartement som har hovedoppgave å sette svære lasteskip i skytteltrafikk over Middelhavet? Og at Norge skal bygge bruer fra Tyrkia og fra Afrika over Gibraltarstredet med penger fra oljefondet for å gjøre masseinnvandringa til Europa lettere? Og heiagjengen for Rogalandspartiet i Resett, Nettavisen og document.no vil fortsatt juble?

Ingen «borgerlig» blokk, bare staur
At det finnes en felles borgerlig blokk på tvers av partiene er bare noe Kristin Clemet i Civita har seminart de naive ungdomspolitikerne til å tru. Det er en grunn til at det er flere «borgerlige» partiorganisasjoner. Å få dem til å holde
Fra Yngvar Ustvedts bok
Overflod og opprør, i serien
Det skjedde i Norge,
bind 3 side 511. Tegning av Audun
Hetland. Borten med staur.
sammen i flere år gjennom et vell av politiske saker, har vist seg å være som tidligere statsminister Per Borten sa, «Å bære [på sprikende] staur». 
Solbergs regjering vil også gå i oppløsning, mest sannsynlig ved at KrF og Venstre går over til å bli seminarer for en ekstrem liten menighet i Rogaland og en studiesirkel på Blindern. Frp vil bli avslørt som et falskt parti som ikke praktiserer noe av det de påstår de mener, som å være mot bompenger, mot innvandring, mot å kaste penger etter den mislykka utviklingshjelpen, mm. 

Dødskysset: To fluer i ett smekk
Belønninga for KrFs inntreden i regjeringa med sine tre fremste sjølgode fariseere, blir også Frps dødskyss. Og bra er det: to fluer i ett smekk.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.