søndag 28. oktober 2018

Økende krigslyst: Bare få eldre mot Nato i Oslo


I går var det demo-nstrasjon mot Natos øvelse Trident Juncture og Natos nye krigs-politikk. Det var 955 deltakere, og gjennom-snittsalderen var godt over 65 år. 

Foto: OBB
Været var kjølig uten nedbør, og deltakerne stod etterpå foran Werge-land-statuen og hørte de mange gode appellene og kunstneriske innslaga. De markerte motstand mot krig, mot opprustning og mot provokasjoner. Flere ville ha fredsøvelser i stedet for krigsøvelser, og kravet om et fredsdepartement ble også reist. 

Motstand mot konkrete nylige kriger ble nevnt av flere. Og at krigene for påstått å utvikle demokrati og fred, hadde ført til at for eksempel Libya hadde opphørt som stat. SV var sammen med NKP og Rødt de eneste partiene som hadde slutta seg til demonstrasjonen. Merkelig at SV støtta opp om demonstrasjonen, for SV var veldig for krigene mot Jugoslavia og Libya, og veit ikke helt hva det mener om krigen mot Syria. 

Jeg ville hørt flere direkte motargumenter til at Norge må øve på krig sammen med Nato fordi Russland, underforstått av regjeringa og det overveldende flertallet på Stortinget, vil okkupere Norge om vi ikke viser militær styrke så Russland blir redd for å angripe oss. 

955 er ikke mange, og synd at det knapt var folk under 60 år med. I en demonstrasjon i hovedstaden varsla i flere måneder. Kanskje det var litt seint med motdemonstrasjon når øvelsens tilhengere allerede feirer krigsøvelsen med sjampanje, VIP-tribune og en kritisk presse helt fraværende? 

Demonstrasjonen mot krigen mot Irak samla 60 000 i Oslo i 2003 (ikke 6 000 som møteleder Erling Borgen sa). Nå har den politiske stemninga endra seg. Krigslysten og oppslutninga om norske angrepskriger har økt. 

Maktutredninga fra 2003 omtaler som noe nytt et «idealistisk godhetsregime» med det nye «samarbeidet mellom statlig diplomati, frivillige organisasjoner og mer eller mindre offentlige forsknings- og utredningsorganisasjoner … i bistand og fredsarbeid». Kombinert med «elitesirkulasjon mellom politikk, byråkrati, forskning og frivillige organisasjoner» får vi et politisk og økonomisk grunnlag for norske angrepskriger, omtalt som humanitære redningsaksjoner. Krigslysten er stor i dette elitesjiktet. Partiene rundt og i dette elitesjiktet også. Som SV og etterhvert også Rødt, og særlig blant deres tilhengere. 

En demonstrasjon for flere innvandrere, økt import av tiggere, mot krenkinger av muslimer og mot Listhaug og Terje Tvedt, ville nok samla mange tusen. Av dem mellom mellom 18 og 55 år; de velutdanna globalistgenerasjonene, de som også er tilhengere av humanitære bomber mot stater som ikke danser etter USAs og EUs krav.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.