mandag 16. april 2018

Solberg og Støre mot folkeretten — verdt et mistillitsforslag?


Skjermdump fra nrk.no, 15.04.
I folkeretten finnes tre mulige grunnlag for militære angrep på andre land, sier professor ved det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo, Geir Ulfstein, til ABC-nyheter 13. april: 
  1. Det første er selvforsvar – noe som ikke er aktuelt i dette tilfellet siden ingen andre land ble rammet av det antatte kjemiske angrepet i Syria.
  2. Et annet mulig grunnlag er et vedtak i FNs sikkerhetsråd. Men det har det ikke vært mulig å få til, siden Russland har fast plass i rådet og vetorett. 
  3. Den siste muligheten er at land kan samtykke i militæroperasjoner på eget territorium iverksatt av andre stater. At Syrias president Bashar al-Assad skulle samtykke i rakettangrep på sine egne militære anlegg, er lite sannsynlig.
Dermed vil et angrep på Syria som straff for det folkerettsstridige kjemiske angrepet innebære et nytt brudd på folkeretten.
— Det er ingen tvil om det, sier Geir Ulfstein.» (Utheving av Politikus). 

Til Klassekampen 13. april sier FNs tidligere FN-inspektør Hans Blix:
«Den tidligere svenske topp­diplomaten Hans Blix sier et vestlig angrep på Syria vil være et klart brudd på FNs folkerett og bidra til en «svært farlig situasjon» mellom USA og Russland.
– Et angrep fra USA med støtte fra Storbritannia og Frankrike vil være et brudd på FN-loven som sier at stater ikke får bruke vold mot andre staters integritet uten at dette skjer i selvforsvar eller med godkjenning i FNs sikkerhetsråd, sier han til Klassekampen.
Blix understreker at ingen slike kriterier oppfylles av et amerikansk angrep på Syria per i dag.
– Det er forbausende at ikke flere påpeker dette, sier 89-åringen.»

– Vi mener likevel at på bakgrunn av at det finnes et forbud mot bruk av kjemiske våpen, at det finnes en rekke resolusjoner fra tidligere, så burde ikke den syriske regjeringen være forbauset over at det kom en reaksjon når kjemiske våpen ble brukt, sier statsminister Solberg.

– Jeg har forståelse for våre alliertes angrep på anlegg for produksjon og oppbevaring av kjemiske våpen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.
– Bruk av kjemiske våpen er totalt uakseptabelt. Det er viktig at det reageres tydelig, understreker Ap-lederen i en melding til NTB. 

Nå er det ikke en gang bevist at det ble brukt kjemiske våpen, og heller ikke hvem som i så fall brukte dem. Det viktigste med angrepet Solberg & Støre «forstår» så godt, er likevel:

Solberg, regjeringa og Arbeiderpartiet er dermed imot folkeretten. Å hevde at når noe er forbudt, så kan ikke de som ikke liker «lovbruddet» gå til krig på egen hånd for å opprettholde sin private mening om hva som er «lov og orden». Det innebærer som Ulfstein sier et nytt brudd på folkeretten. Det er innføring av et internasjonalt anarki; stormaktenes ukontrollerte rett. Overhodet ingen fordel for en liten nasjon som Norge. Og ikke bare det, det er imot FNs rolle og det internasjonale systemet som ble bygd opp etter den andre verdenskrigen for å hindre krig.

Tyskland trakk seg fra Folkeforbundet i 1933, og nå hever USA, Storbritannia og Frankrike seg over vedtak i FNs sikkerhetsråd, i trygg forvissning om at de er unndratt internasjonale domstoler som krigsforbryterdomstoler som i bare dømmer land og politikere som Vestmaktene ikke liker. Når disse atommaktene ikke vil akseptere krig bare når FN godkjenner det, avviser de hovedformålet med FN. Dette viser økende krigsvilje blant stormaktene, en linje som begynte alt etter Sovjetunionens fall med krigene i Jugoslavia, Afghanistan, Irak, Libya og Syria. 

Regjeringas «forståelse» for brudd på folkeretten og å gå til krig uten Sikkerhetsrådets vedtak, er vel verdt et mistillitsforslag?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.