søndag 28. mai 2017

Skriker etter penger til veger i utkant-Norge, men vil tvinge Oslo til å bygge en veg de ikke vil ha, og ikke trengerForsida på Aftenposten 23. mai i år
Det er ikke vanskelig å si at i forhold til folketallet bygges det flere veger i distrikts-Norge enn rundt Oslo og de andre største byene. Når utgangspunktet er at det skal legges bedre til rette for privatbilisme. At det bygges nye veger rundt om i Norge, er ikke så veldig kritikk-verdig, hvis vi skal sikre grunnlag for næringsliv og dermed bosetting i hele Norge.
Men å bygge nye motorveger til og fra Oslo for å legge til rette for at flere skal få bruke bil til og fra Oslo, blir helt feil både økonomisk og ut fra behovet for mindre CO2-utslipp fra miljøet.

Ny E-18: 
For å hjelpe rikfolka til å kjøre bil til Oslo 
og lage trafikkaos der
Jeg har skrivi mange artikler mot ny E-18. Det er bare noen timer i døgnet at vegen har for mye trafikk. Er milliardene til denne vegen verdt det, bare for at de rikeste i Asker og Bærum skal få slippe å ta tog til Oslo? Det bryter med alle ord og planer om redusert biltrafikk og at trafikkveksten skal tas med kollektivtrafikk. Jeg viser til min kronikk i Aftenposten 12.11.07,  og flere innlegg i Dagens Næringsliv i diskusjon med Høyres Nicolai Astrup.
Den avtalen som nå skal overkjøres, er imidlertid ikke en så veldig god pakke, til tross for Miljøpartiet De Grønne sin gode  kamp for en riktig sak med støtte av Ap og SV. For ønskene om tilrettelegging for mer bilkjøring til Oslo er bare utsatt.

Alle de nye bilene som kommer inn til Oslo vil skjerpe kampen om plassen, arealet i Oslo, enda skarpere når det nye økte antall biler skal slåss om plassen med fotgjengere, syklister, busser og trikker. Det er derfor logisk at Fremskrittspartiet vil hjelpe bilistene ved å fjerne trikken fra Oslos gater. Men hvem blir de neste ut til fordel for bilene?

Utrolig prioritering
Sett bort fra miljøet, er det helt utrolig at Stortingets flertall er så hissig på å prioritere motorvegbygging inn til Oslo sentrum, framfor alle de pengeløse gode vegprosjektene rundt om i Norge. De knappe ressursene, som vi må karakterisere dem som i forhold til ønskene, skal altså brukes på dem som ikke vil ha dem! Til og med Senterpartiet er villig til å ofre veger i fylker der de står sterkt, for å tvinge på Oslo alle de privatbilene Oslos befolkning og trafikksituasjon ikke har den minste miljø- eller økonomiske fordel av.

Både det såkalte miljøpartiet Venstre, ved Abid Raja, og Kristelig Folkepartis Hans Fredrik Grøvan sier til Aftenposten 23. mai  at de ikke vil godta avtalen som byrådet kom fram til med Akershus fylkeskommune i fjor. Den 23. mai gir Arbeiderpartiet på Stortinget også inntrykk av at de vil tvinge det Ap-leda byrådet i Oslo til å bygge denne vegen. Det må vel Arbeiderpartiets tidligere generalsekretær, nå Oslos byrådsleder, klare å forhindre bilentusiastene i Arbeiderpartiet å gjøre?

Miljøbevegelsen 
har et politisk ansvar for biltiltaket E18
Når det gjelder samferdsel er det en sak som har stått i sentrum for miljøorganisasjonene, og det er kampen for el-bilene. Måten de har ført kampen på, har i realiteten vært en kamp til fordel for økt bilbruk. De, som de sjølerklærte miljøpartiene SV, MDG og Venstre, har ukritisk fulgt det politiske sporet til privatbilentusiasten Fredric Hauge. En person som aldri har engasjert seg i kampen for tilrettelegging av kollektivtrafikk. 

Det er helt rett at elbilen ikke gir fra seg eksos der den brukes, og at en elektrisk motor er mer energieffektiv enn en bensin-/dieseldrevet motor. Men elbilen gir fra seg like mye svevestøv som en annen bil, og den står like mye i vegen for alle andre som en hvilken som helst annen bil i byen og er like arealkrevende som en annen bil. Mange elbileiere er blitt hauset opp av miljøbevegelsen til å kunne tro at de er hevet over andre i trafikken, og plasserer seg mer enn gjerne i sykkelfelt. For de er jo så miljøvennlige! 

Og det kreves like mye skadelig energibruk og CO2-utslipp for klimaet ved produksjon av en elbil som ved produksjon av en hvilkensom helst annen bil. Kanskje mer, på grunn av batteriet. Når klimareduksjon er et mål, bidrar ikke elbilen til det. Og luftsituasjonen i Oslo er ikke blitt bedre av de årlige milliardene som kastes etter de rikeste i Oslo, Asker og Bærum for å kjøpe elbil som de kan bruke i kollektivfeltene for å hindre bussene. 

Jeg har vært i diskusjon i Dagsnytt 18 med Naturvernforbundets daværende leder Lars Haltbrekken, nå SVs førstekandidat fra Trondheim. Han ville ikke gi noen som helst konsesjoner til at elbilsatsinga kunne ha betenkelige sider.
Tabellen som viser at elbil-eieren bare
har bil for å kjøre bil i kollektivfeltene.


I følge TØI-rapport 1276/2013 hadde 91 prosent av alle elbileiere i 2012 en annen bil i tillegg. Det er i seg sjøl ikke miljøvennlig å ha flere biler, men viser bare at hensikten er å tilrettelegge for den miljøskadelige transportmåten bil. Altså at ett tonn jern, for Tesla 2,1 tonn, skal brukes for å frakte én person (i gjennomsnitt 1,1 person pr biltur). Om han er aldri så velstående.

Miljøbevegelsen kunne stilt noen vilkår for denne generøse kastinga av milliarder etter de rikeste. For eksempel at vilkåret skulle være at de ikke skulle ha noen annen bil, og at det bare skulle være for biler under en viss pris. Men nei. Miljøbevegelsen frykter nok flere enn Fredric Hauge…  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.