onsdag 3. mai 2017

OBOS: Hvorfor så mange selveierleiligheter og så få borettslagsleiligheter?I går var OBOS sin årlige general-forsamling, og jeg var valgt delegat for boretts-laget mitt, Ellipsen borettslag på Ensjø i Oslo. Til behandlinga av årsberetninga, var det ett innlegg; mitt. Her er en skriftlig gjengivelse av innlegget mitt:

I følge OBOS sine vedtekter § 2 FORMÅL, står det at «lagets hovedformål er å skaffe boliger til andelseiere gjennom borettslag eller på annen måte… »

I fjor ble det ferdigstilt 1 437 OBOS-leiligheter i Norge, og av de ble bare 666 leiligheter knytta til et borettslag, noe som bare utgjør litt under halvparten, 46 prosent. Samtidig ble det solgt 2 878 OBOS-boliger i Norge i 2016. Jeg talte opp 2 400 av dem, og av disse 82 prosentene, åpenbart representative, ble bare litt mer enn en tredel solgt i borettslag, 38 prosent. Resten, 62 prosent, som selveierleiligheter. Og jeg viste til at det ikke bare er eneboliger og rekkehusleiligheter i byenes utkanter som selges som selveierleiligheter, men også byleiligheter som i to boligselskaper OBOS bygde ved siden av mitt borettslag på Ensjø i Oslo.

Selveierleilighetene - dekning i vedtektene?
Jeg spurte om OBOS har dekning i vedtektene for å si at formuleringa til «eller på annen måte» som alternativ til borettslagsleiligheter kan bety selveier-leiligheter når det bygges flere selveierleiligheter enn borettslagsleiligheter. Ordet selveierleiligheter bør da inn i vedtektene når det er i så stort omfang?

Viktig med innskuddsleiligheter
Det viktigste for OBOS, som formålsbetraktning, er at å ikke bygge borettslagslagsleiligheter, er boligpolitisk svært uheldig.
Borettslagsleiligheter selges vanligvis slik at slik at en bare kan betale en tredel av den nye leilighetenes kostnad, og begynne på avdragene ti år seinere. Denne lavere inngangsprisen betyr at det blir lettere å få kjøpt sin første bolig. Slik kom mine foreldre inn på boligmarkedet, og slik klarte også jeg å kjøpe en OBOS-leilighet.

Spekulanter og et boligmarked av leietakere
Borettslagsleilighetene bygges for dem som skal bo i leilighetene, mens selveierleiligheter legger til rette for at boligspekulanter kan kjøpe opp leiligheter og begynne forretningsmessig utleie fra dag en. Eieren av leiligheten bor ikke der i et slikt tilfelle, og vil være veldig lite interessert i å bruke penger på vedlikehold og et godt bomiljø, og leietakerne til boligeierne er ofte ikke dem med best boevne eller som føler ansvar for leiligheten og bomiljøet. Med å bygge flertallet av leilighetene som selveierleiligheter, legger OBOS til rette for en prinsipiell endring i det norske boligmarkedet: at beboerne ikke lenger skal eie boligen de bor i. Når slagordet er «OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmen», er en boligpolitikk der vi ikke eier vår leilighet ikke den framtidas boligdrøm som jeg har. Og som jeg er overbevist om heller ikke er til fordel for nordmenns boforhold.

Styrets leder og konsernsjefen svarte
Både styreleder Lars Buer og konserndirektør Daniel Kjørberg Siraj svarte på innlegget mitt. Begge sa seg enig i at formålet var å bygge borettslagsleiligheter og at det var riktig. De viste til at selveierleilighetene ble bygd sammen med andre boligutviklere, og i områder der det ikke var marked for borettslag som i Bergen og Trondheim. For Ulven i Oslo skulle det bygges borettslagsleiligheter, sa Siraj i et seinere innlegg.
Men det stemmer jo ikke helt det Buer og Siraj sa når to boligselskaper i Gladengveien, ved siden av mitt, på til sammen 132 leiligheter, er bygd som selveiere.

Fornøyd med OBOS´ påstand om hva de ønsker
En generalforsamling i OBOS er en veldig «strigla» organisasjonshæppening, der ingen avgjørelser fattes som ikke er bestemt på forhånd. Å la maktesløse enkeltindivider som meg komme til orde, er i seg sjøl litt «hår i suppa», men som samtidig krydrer litt og gir inntrykk av at OBOS er en organisasjon der medlemmene styrer butikken.

Å fremme forslag om at det skal bli slutt på å bygge selveierleiligheter, eller be representantskapet vurdere om det er i samsvar med vedtektene, ville ikke på noen måte fått flertall, og ville bare bli betrakta som utidig møteplageri fra en kverulant. Så jeg sa meg i grunnen godt fornøyd med både styreleders og konserndirektørs prinsipielle støtte til at formålet er å bygge borettslagsleiligheter. Jeg fremma derfor ingen forslag til votering i tillegg til beretninga om at det må det bli slutt på at borettslagsleiligheter utgjør et klart mindretall av OBOS´ nye boliger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.