tirsdag 9. mai 2017

Byrådet – misliker Ensjøplanen?


Dette innlegget for styret i Ellipsen borettslag blei sendt Dagsavisen. Et tidligere innlegg som ble sendt avisa, og står på trykk i Dagsavisen i dag:

Reguleringsplanen for det sentrale Ensjø rundt t-banestasjonen, Ensjøveien og Gladengveien, ble vedtatt i 2007. Fortsatt er rundt tusen av disse detaljregulerte boligene fra ti år tilbake ikke bygd. De boligene som er bygd skjemmes sentralt i boligområdet av et stort areal med asfalterte flater som krever enorm plass til biler med stygge bygg rundt. Minst én tomteeier liker ikke reguleringsplanen fra 2007 og vil bygge trangere og høyere med en ny reguleringsplan. Resultat: Bilbyen Ensjø blir ikke til boligbyen Ensjø.

Byrådsleder Raymond Johansen har vist seg som en svært handlekraftig politiker i mange saker. Før han ble valgt, kritiserte han det forrige byrådet for at det ikke regulerte nok tomter til boliger. Men denne ellers handlekraftige byrådslederen klarer ikke en gang å få bygd boliger som ble regulert så langt tilbake som i 2007. Det kan ikke bety annet enn at også byrådsleder Johansen er enig med dem som vil endre og omgjøre Ensjøplanen. For Ensjøplanen med sitt helhetlige grep, tross ganske trangt med lite utearealer, bryter kraftig med de nye «miljøvennlige» tetthetsidealene og byggehøydene.

I tillegg har Byplankontoret brutt planen ved å godkjenne at et bygg som var vedtatt som speilvendt og likt vårt borettslag, ikke blir det. Denne åpenbart uriktige godkjenningen gjør det vanskelig å få til den planlagte ellipseforma plassen etter den gamle velodromen fra 1930-tallet. Og byrådslederen lar sjansen gå fra seg til å ekspropriere arealet der de fine planlagte grønne parkdragene er planlagt. Da ville det straks blitt triveligere å bo her, og gjort det vanskelig for dem som saboterer reguleringsplanen.

Byplankontorets feil og byrådets manglende handlingsvilje, gjør at vi som flyttet hit i tiltro til at bilbyen Ensjø skulle bli boligbyen Ensjø, føler oss lurt. Vi burde hatt økonomisk erstatning for dette politiske løftebruddet. Hvis ikke byrådsleder Raymond Johansen viser litt av sin handlekraft også for oss og fullfører reguleringsplanen for boligbyen Ensjø fra 2007.

Ove Bengt Berg,
for styret i Ellipsen borettslag


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.