tirsdag 19. juni 2012

Ny samferdselsminister — igjen fra bygde-Norge


Det har blitt ny samferdselsminister fordi Senterpartiet hadde behov for nye statsråder som kan redde det høyreorienterte regjeringsprosjektet, kalt rød-grønt. Det ligger derfor ikke noe samferdselspolitisk bak statsrådsskiftet.

Likevel er det grunn til å merke seg at det igjen kommer en samferdselsminister fra det som misvisende kalles «utkant-Norge». For Norge er et stort land og spredt bebygd, og distriktene har vært helt avgjørende for Norges utvikling historisk, økonomisk, politisk og kulturelt. Og kommunikasjonsforhold trenges også i Norge utafor de store byene. Mange veger er svært smale mange steder i distriktene i Norge.

Men nesten fire av fem nordmenn bor i trekanten Skien-Lillehammer-Halden. Og her er samferdselsutfordringene formidable. Både for at folk og gods skal få komme dit de vil, og ikke minst fordi miljøpolitikken blir avgjort gjennom grepene som blir tatt i samferdselspolitikken.

Senterpartiet er et parti som overhodet ikke kan anklages for å være et miljøparti, særlig ikke i samferdselssektoren. Og når det kommer nok en samferdselsminister fra Senterpartiet og distriktet, ser det dårlig ut for samferdselsløsningene i byene, og særlig for kollektivløsninger.

For en senterpartipartipolitiker fra distriktet, har sitt nettverk blant folk som kjører bil i distriktene, blir det vanskelig både å prioritere byene og ikke satse på bil til og fra byene. For en senterpartipolitiker fra bygdene ser samferdselspolitikken gjennom frontruta på en privatbil på en lite trafikkert veg — uten syklister. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.