søndag 24. juni 2012

Ny Nato-krig, nå mot Syria?


Aftenposten melder i dag at Tyrkias utenriksminister sier at det tyrkiske jagerflyet som ble skutt ned av Syria, befant seg i internasjonalt farvann. Og at det ikke var ikke ute for å angripe, hevder utenriksministeren. Han gjensgis slik av Aftenposten: «Flyet var på oppdrag for å teste tyrkisk radar- og forsvarssystem, sier forsvarsminister Ahmet Davutoglu til tyrkisk TV søndag. - Flyet deltok ikke i noen form for operasjon mot Syria, og det bar ikke våpen. Det forsøkte heller ikke å skjule sin identitet, identiteten kunne sees av alle, sier Davutoglu og avviser påstanden fra Syria om at syrisk militære ikke var i stand til å se hvilket land flyet tilhørte. Utenriksministeren medgir at flyet var innom syrisk luftrom om lag 15 minutter før det ble skutt ned.- Men det fikk ingen advarsler før det ble skutt ned, sier han.»
Det kan altså godt være helt i samsvar med virkeligheten at det tyrkiske jagerflyet verken var over syrisk territorium, at det ikke var bevæpna og at det bare skulle teste Tyrkias «radar- og forsvarssystem». Men, ærlig talt, hvor sannsynlig er det? Særlig når utenriksministeren innrømmer at det var over syrisk luftrom i 15 minutter? Hadde et russisk fly fått lov til å være 15 minutter i norsk luftrom i en situasjon med en anspent militær situasjon mellom Norge og Russland? 
For det første er dette litt andre argumenter enn det Tyrkias president Abdullah Gül sa i følge Aftenposten dagen før:   «Det er rutine for jagerflygere å av og til fly inn og ut over nasjonale grenser.»  Men under den kalde krigen holdt norske jagerfly seg godt vest for grensa til Sovjet.
For det andre, hvorfor skal et jagerfly fly på testoppdrag i en krigssone nær en stat som en anser seg for å være i praktisk krig med? Det må vel bokstavelig talt være som å leke med ilden? Ord som provokasjon kan vel være naturlig å bruke?
Norske politiske journalister og politikere avskyr «konspirasjonsteorier». Og det er sant, mange konspirasjonsteorier er av en slik art at det setter reelle konspirasjonsteorier i vanry.  Men her må jeg si at det virkelig lukter svidd. For Russland og Kina nekter, hittil hvertfall, å stemme for en FN-invasjon for å kaste regimet i Syria. Hvordan få til en invasjon ellers? Jo, Nato-landet Tyrkia kan brukes via Nato-regelen om at ett land som blir angrepet, skal ansees som et angrep på alle Nato-land. Bortsett fra at det her er et tyrkisk jagerfly som har flydd i det minste ganske nær grensa til Syria. Men når en trenger et påskudd, så holder dette godt som påskudd. For en har ikke bare en voldsom militær slagkraft. En velvillig mediebransje står bak og vil sørge for at det ikke stilles kritiske spørsmål.  
Tyrkia har innkalt til et møte i Nato for å be om rådslagning, ifølge NRK tekst tv.
Dette er en gunstig utvikling for flere. Tyrkia trenger å styrke sin goodwill overfor EU, og bekrefte at det er mer et vestlig land enn et muslimsk. Og trenger støtte for sin kamp mot kurderne. USA og de vestlige allierte vil gjerne gå til en ny krig. Hvorfor kan være uklart, men kanskje for å sikre et vestlig pro-israelsk regime i Syria? Det kan jo hende at Russland og Kina, eller hvertfall Russland, under hånden har sagt at de kan akseptere en invasjon. Hvorfor i så fall, har ikke jeg kunnskaper om å si grunnen til.
Og vil Norge i så fall igjen bruke sine F-16-fly? Det er vel fortsatt ikke en eneste stortingsrepresentant som vil være imot en ny krigsinnsats, denne gang i Syria?
Men dette er uansett en utvikling som peker i retning av en ny militær konfrontasjon mellom stormaktene. Den åpenbare tyrkiske provokasjonen, (eller er det på oppdrag fra Nato?), for å få med Nato på en invasjon kan vise seg å være vellykka. Men beveger ikke USA & co seg stadig nærmere en ny verdensomfattende krig med en slik invasjon?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.